CATIA - FAQs

1. Koje su razlike između CATIA V5 i CATIA V5 PLM Express CAT3DX?

CATIA V5 je osnovna verzija softvera CATIA bez PDM/PLM programskih modula. Najčešća konfiguracija je MD2 i HD2. 

MD2 se sastoji od sledećih modula:

HD2 se sastoji od sledećih modula:

U odnosu na MD2 odnosno HD2, CATIA V5 CAT3DX konfiguracija sadrži još i PDM/PLM module ENOVIA.

CATIA V5 CAT3DX konfiguracija se sastoji od sledećih modula:

U odnosu na CATIA V5 konfiguracije, CAT3DX sadrži sledeće dodatne funkcionalnosti:

CD1 - Instant Collaborative Design 1
KT1 - Product Knowledge Template 1
WS1 - Wireframe & Surface 1
CNV - ENOVIA V6 Collaborative Innovation
PCS - ENOVIA V6 Collaborative Sharing
ST1 - STEP Core Interface 1


2. Koje su najčešće CATIA V5 konfiguracije? 

Konfiguracije CATIA V5 za koje se korisnici najviše odlučuju su:

Hybrid Design 2 (HD2)
Mechanical Design 1 i 2 (MD1, MD2)
Preparation Mold & Die Machinist 2 (RM2)
Styled Mechanical Design 1 i 2 (YM1, YM2)
Extended Mechanical Design 1 i 2 (XM1, XM2)

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o navadenim konfiguracijama ili bilo kojim drugim modulima CATIA V5 kontaktirajte nas.


3. Koje su najčešće CATIA V5 PLM Express CAT3DX konfiguracije? 

Uz osnovnu licencu CATIA V5 PLM Express Edition 3 (CAT3DX), dodatni moduli za koje se korisnici najviše odlučuju su:

Mechanical Product Creation (MCE):

Fabricated Product Creation (FPE):

Knowledge Advisor (KAE):

Mechanical Shape Design (HDX):


4. Zašto su MCE, FPE, KAE i HDX moduli za koje se kompanije najčešće odlučuju?

Velik broj kompanija je prepoznao da moduli MCE, FPE, KAE i HDX najviše doprinose jednostavnosti svakodnevnog korišćenja softvera CATIA i da upravo ti moduli najbolje mogu odgovoriti izazovima sa kojima se inženjeri sreću prilikom projektovanja.

Modul MCE omogućava naprednije funkcije unutar Part Design i Assembly Design interfejsa, modul FPE služi za rad sa savijenim limom (eng. sheetmetal) i sa varovima, dok modul KAE omogućava automatizaciju procesa pomoću inženjerskog znanja dok HDX modul ima napredne površine i to je jedan od najčešće korišćenih surface modelara u svetu.


5. Što je PLC (eng. Primary License Charge), YLC (eng. Yearly License Charge)?

PLC je skraćena oznaka za cenu kupovine programskog paketa (eng. software).

YLC je skraćena oznaka za cenu najma programskog paketa (eng. software).


6. Što je ALC (eng. Annual License Charge), zašto bi trebalo plaćati održavanje i šta dobijam time?

ALC je skraćena oznaka za godišnje održavanje koje se plaća proizvođaču softvera u šta je uključena besplatna migracija na sve nove verzije unutar kupljene licence na zahtev korisnika i sva poboljšanja i bug-fix.

ALC od strane CADCAM Grupe pokriva sledeće situacije:
- prvu instalaciju programa
- on-line tehničku podršku od strane kompanije CADCAM DATA Centra putem telefona i e-maila u vezi problema u radu sa programskom opremom
- pristup MyCADCAM portalu i FTP serveru za download CATIA programa, service-packova, hot-fix paketa i dokumentacije
- zamenu licence u slučaju kvara računara


7. Šta sve obuhvata dodatna tehnička podrška?

Dodatna tehnička podrška od strane kompanije CADCAM DATA obuhvata pronalaženje odgovora na sva pitanja koja su vezana za rad i poboljšanja efikasnosti rada programske opreme u potrfoliju kompanije CADCAM DATA.

U sklopu usluga dodatne tehničke podrške korisnicima nudimo sledeće:

 • Education
 • Workshop
 • Web education
 • Engineering - 3D modeling
 • FEM linear, Kinematics
 • FEM non linear, Composites
 • Hot line Tech support 
 • Consulting
 • IT support
 • Programing
 • Urgent support - within 4 hours
 • Implementation
 • Corporate education

8. Kako da proverim opcije za unapređenje postojećih konfiguracija i iskoristim eventualne popuste i zatražim ponudu?

Kontaktom prema Account manageru koji j zadužen za vašu kompaniju ili na telefon: +381 11 3573 007 ili putem e-maila: info.rs@cadcam-group.eu


9. Potrebna mi je pomoć u instalaciji i korištenju softvera. Kome se obratiti za tehnička pitanja?

  
Srbija Damir Jakovljević IT tehnička podrška +381 11 3573 007
support.rs@cadcam-group.eu