CATIA Napredni kurs


CADCAM Data kao autorizovani obrazovni partner kompanije Dassault Systemes u sklopu svog Obrazovnog centra za Vas je pripremila CATIA napredni kurs. 

Na ovoj obuci savladaćete kako da modelirate složene 3D mašinske delove primenom Bulovih operacija. Upoznaćete hibridni način modeliranja. Naučićete kako da analizirate vaš dizajn da bi ga optimizovali, kako da projektujete delove u kontekstu složene strukture proizvoda, kako da optimizujete CATIA performanse kada radite sa velikim i složenim delovima i sklopovima, generišete anotacije.

Nakon završetka ove obuke, bićete u mogućnosti da:

-    Kreirate delove koristeći 3D referentne elemente (tačke, linije, ravni...)
-    Kreirate napredne tipske forme u modulu za pravljenje skica-Sketcher
-    Primenite napredne tipske forme za finaliziranje modela
-    Projektujete 3D delove koristeći Bulove operacije
-    Radite u više modelnom okruženju i delite vaš dizajn sa drugimacatia
-    Analizirate delove i optimizujete ih
-    Kreirate anotacije za pregledanje
-    Optimizujete performanse za velike i složene dizajne
-    Upravljate linkovima (između delova, sklopova, dokumentacije...)
-    Kreirate i koristite parametre za upravljenje dizajnom proizvoda
-    Kreirate preseke za vizuelizaciju unutrašnje strukture proizvoda
-    Kreirate scene i eksplodirane poglede

Termin obuke: 11.05.2020. - 15.05.2020

Po završetku kursa ćete dobiti sertifikat o odslušanom tečaju.


Резултат слика за catia png

Prijava: [ONLINE] CATIA Napredni kurs 11.05.2020. - 15.05.2020.