CATIA Osnovni kurs - Online

CCDCADCAM Data kao autorizovani obrazovni partner kompanije Dassault Systemes
 u sklopu svog Obrazovnog centra za Vas je pripremila online CATIA osnovni kurs. 

Cilj ove obuke je da nauči polaznike kako da se služe osnovnim poznavanjem modula i upoznavanje sa primenom različitih alata za uspešnije i efektivnije modeliranje. Upoznaćete osnovne tehnike za editovanje oblika elemenata.


Nakon završetka ovog kursa, bićete u mogućnosti da:


-   Razumete i koristite  CATIA V5 interfejs
-   Planirate konstruisanje dela da bi zadovoljili njegove vizuelne i funkcionalne aspekte 
-   Kreirate jednostavnije delove 
-   Kreirate jednostavnije sklopove i jednostavnije analize sklopovaCATIA kurs
-   Kreirate jednostavnije crteže
-   Kreirate osnovne žičane i površinske elemente

 Ovaj kurs obuhvata sledeće oblasti i CATIA V5 module: 


-   Početak rada sa CATIA V5 (osnove rada u CATIA V5)
-   Sketcher (kreiranje 2D profila za 3D geometriju) 
-   Part Design (projektovanje delova pomoću solid modeliranja)
-   Assembly Design (projektovanje sklopova) 
-   Generative Drafting(automatizovano kreiranje tehničke dokumentacije)  
-   Generative Shape Design (projektovanje delova pomoću površinskog modeliranja-osnove)

Termin obuke: Po formiranju grupe

Po završetku kursa ćete dobiti sertifikat o odslušanoj obuci, a ukoliko želite možete da polažete Dassault Systems ispit i obavite svetski priznatu sertifikaciju. Više o zvaničnoj Dassault Systems sertifikaciji, pročitajte ovde.


Резултат слика за catia png

Prijava: Online CATIA osnovni kurs - 27.04.2020. - 01.05.2020