CATIA V5 – Breakout View

Sledeći primer prikazuje kako napraviti Breakout View na crtežu jednostavnog sklopa. Breakout View najčešće je delimičan presek.
kako napraviti Breakout View na crtežu jednostavnog sklopa
Na crtežu je potrebno aktivirati pogled na kojem se dodaje breakout, pa zatim kliknuti ikonu Breakout view  ikona Breakout view koja se nalazi unutar grupe alata Views. Zatim je potrebno nacrtati profil koji će odrediti breakout. Zatvaranjem profila otvara se 3D Viewer koji pokazuje ravan sečenja. Zelena strelica pokazuje smer pogleda. Ravan je moguće ručno pomaknuti ili na nacrtu u drugom pogledu selektovati generisanu geometriju (sistem ne prihvata ručno dodatu geometriju). Sistem po default-u postavlja ravan koja se poklapa sa glavnim koordinatnim sistemom. Ukoliko želimo presek kroz neku rupu npr. dovoljno je kliknuti u ortogonalnom pogledu (u odnosu na izvorni) na center-line od te rupe. Automatski će se ravan pomaknuti u 3D Viewer-u.
3D Viewer
Pored ove dve opcije pomicanja ravni preseka moguće je i u 3D Viewer-u u polje Reference element selektovati element na crtežu i uneti dubinu u polje Depth. Nakon što je postavljena ravan sečenja, potrebno je kliknuti na OK i View se automatski ažurira.
Breakout View kreiranje
Breakout View može biti kreiran na:
• Projection view
• Auxiliary view
• Section view
• Pogledu koji već sadrži breakout
Breakout View ne može biti kreiran na:
• Section cuts
• Detail / Clipping view
• Broken view
Jednom kada je kreiran, Breakout View profil ne može biti modifikovan. Breakout View profil ne može biti apliciran na isti view.
Uklanjanje breakout-a moguće je napraviti na dva načina:
• Desnim klikom na View, zatim na View object te Remove breakout. Ukoliko ima više breakout-a, u ovom slučaju biti će uklonjeni svi
• Desnim klikom na bilo koji brid rezultirajućeg breakout-a te zatim na GeneratedItem object biti će uklonjen samo taj breakout

Desnim klikom na View / View object te zatim na Apply Breakout to, kreirani breakout može se aplicirati na bilo koji drugi view. Potrebno je samo kliknuti na željeni view. Na isti način moguće je napraviti i breakout na izometrijskom pogledu.
i breakout na izometrijskom pogledu
Prema standardnim postavkama područje breakout-a označeno je zig-zag linijom, što često nije najsrećnije rešenje. Postavke je moguće promeniti u Tools / Options / Mechanical Design / Drafting pa zatim unutar tab-a View treba kliknuti na Configure uz View linetype.
Break out promena podešavanja
Propagiranje breakout-a moguće je postaviti i automatski. Potrebno je u Tools / Options / Mechanical Design / Drafting pa unutar tab-a Layout uključiti opciju Propagation of broken and breakout specification. U tom slučaju će svaki sljedeći view koji je nastao iz view-a koji sadrži breakout, također sadržavati isti breakout. Breakout specifikacije ne mogu biti propagirane na Section cut.
Šrafure koje se koriste prilikom prikaza breakout-a definisane su standardom. Takođe se mogu modifikovati desnim klikom miša na šrafuru te zatim unutar Properties.
Breakout modifikacija šrafura