CATIA V5 - Power Copy

Power Copy je set elemenata (geometrijski elementi, formule, veze) koji su grupisani i mogu se koristiti u različitim kontekstima, uz mogućnost redefinisanja u novom kontekstu.
Pre kreiranja Power Copy potrebno je uključiti Parameters i Relations opcije, tako da budu vidljive u stablu (Tools>Options>Infrastructure>Part Infrastructure>Display).
Sledeći jednostavan primer prikazuje kako kreirati Power Copy i kako ga dodati u drugi kontekst.
catia_v5_power_copy
Kako bi kreirali Power Copy potrebno je kliknuti na ikonu Create a Power Copy power_copy_ikona . Otvara se prozor Powercopy Definition, gde je potrebno selektovati elemente koji će biti sadržani u Power Copy. U tab-u Definition moguće je dodeliti ime za Power Copy.
 catia_v5_power_copy_defininition
Inputs tab prikazuje inpute (odabrane elemente za instanciranje) od Power Copy. Ove elemente moguće je preimenovati kako bi imali jasniju definiciju prilikom instanciranja, pri čemu se uvek može  videti u zagradi default-ni naziv elementa, baziran na njegovoj vrsti. Ovaj tab takođe omogućuje da se promeni redosled inputa.
catia_v5_power_copy_defininition
Parameters tab omogućuje odabir parametara koji će se moći menjati prilikom instanciranja. To može biti vrednost ili formula. Potrebno je selektovati parametar i uključiti opciju Published. Ovde se takođe može promeniti ime parametra.
 catia_v5_power_copy_defininition
Prilikom instanciranja moguće je odabrati Instantiate from Document (ikona instantiate_from_document_ikona ) prilikom čega se otvara snimljeni dokument u kojem smo kreirali Power Copy, ili Instantiate from Selection (ikona instantiate_from_selection_ikona ) ukoliko je već otvoren dokument.
Potrebno je da se prebacimo na dokument i u stablu kliknemo na željeni Power Copy (može ih biti više). Otvara se novi prozor koji sadrži inpute, koji su označeni i na samom modelu. U novom kontekstu potrebno je selektovati elemente i na taj način povezati sa input-ima.
catia_v5_power_copy_insert_object
Nakon što su selektovani svi elementi, kreirane su identične stavke onima koje sadrži Power Copy, i iste postaju vidljive u stablu. Naknadno je moguće editovanje.
catia_v5_power_copy_insert_object_2