fe-safe

Za vreme fe-safe kursa polaznici će naučiti kako se rade analize zamora materijala (eng. fatigue) i kako odrediti vek trajanja proizvoda pomoću programskog rešenja fe-safe iz SIMULIA portfolia. 

Kurs pokriva teoretski i praktčni deo i polaznici rade na konkretnim slučajevima.

Polaznici će na primerima naučiti kako se unose rezultati FEM analize u fe-safe, kako se određuje ciklično opterećenje materijalne tačke, kako se bira odgovarajući algoritam i kako se definiše ili bira odgovarajući materijal iz baze materijala.


 

Program kursa (16 sati):
fe-safe

 • Uvod u zamor 
 • fe-safe korisnički interfejs
  • Unos i korišćenje FEM rezultata analize stresa, pritiska i temperature
  • Upotreba podataka
  • Definisanje analize zamora
  • Proračun životnog veka u fe-safe programskom rešenju
  • Ispis i prikaz rezultata
 • Definisanje opterećenja:
  • Pregled osnovnih vrsta cikličkog opterećenja
  • Napredne metode opterećenja
  • Uključivanje zaostalog naprezanja
  • Definicija opterećenja u fe-safe-u
 • Algoritmi i metode proračuna zamora:
  • Strain-life metode
  • Stress-life metode
  • FOS (eng. factor of strength) i FRF (eng. frequency response function) proračuni
  • Analiza zamora livenog gvožđa
  • Analiza zamora pri visokim temperaturama
  • Analiza zamora vara, uključujući uvod u Verity metodu

Kontaktirajte nas za više informacija o kursu, prijavama i datumima održavanja

CADCAM DATA logo