Kurs CATIA napredno modelovanje površina

CADCAM Group obrazovni centar logoCADCAM Data kao autorizovani obrazovni partner kompanije Dassault Systemes u sklopu svog Obrazovnog centra za Vas je pripremila CATIA kurs Napredno modeliranje površina.

Ovaj kurs je namenjen onima koji žele da nauče kako se koriste napredniji alati za modeliranje površina. Naučićete kako da kreirate sferične površine, kao i upotrebu sofisticiranih alata za definisanje krivih i površina.

Upoznaćete okruženje Generative Shape Design-a, naučićete da prepoznate i upotrebite odgovarajuće alatke u izradi složenih prostornih površina.

Datum: Po dogovoru

PRIJAVA NA CATIA KURS NAPREDNO MODELIRANJE POVRŠINA

CATIA Surface advanced course