CATIA - makro naredbe i skriptovanje

Makro naredbe i skriptovanje

Šta je makro?

Makro (eng. macroinstruction) je unapred programirani uzorak, koji prevodi određene unete podatke u zadati oblik izlaznih podataka.

Kako nam makro može olakšati posao?

Makro može da skrati zadavanje određenih parametara koje smo u dnevnom poslu primorani iznova da unosimo. Potrebno je napisati skriptu kojoj zadajemo parametre i koja služi za to da se smanji broj klikova mišem, unošenje podataka na tastaturi i da bi se skratilo vreme koje trošimo na radnje koje se ponavljaju, a neophodne su za dalji rad.

Kako pokrenuti makro?

Najbrži način pokretanja makroa preko tastature je komandom Alt+F8 koja otvara prozor sa makroima koji su sačuvani na našem računaru u folderu koji smo odabrali. Pored popisa kliknemo opciju Run.

How to run MACRO

Kako kreirati prečicu na traci sa alatima ili na tastaturi?

Određeni makro može biti češće potreban i korisno je postaviti ikone za prečice kako biste ih pozvali preko trake sa alatima. U mogućnosti smo da odaberemo kombinaciju tastera na tastaturi koji pozivaju određeni makro.

Na sledećih nekoliko slika prikazano je kako postaviti prečicu na traku sa alatima ili je podesiti na tastaturi


  • Postavljanje prečica na traku sa alatima

U dnu prozora kliknemo desnim klikom miša na traku sa alatima i odaberemo Customize.

Macro customize

Nakon toga odaberemo tab Commands.

macro commands

Dalje odaberemo makro koji nam je potreban

macro choose one

U desnom uglu ispod prozora odaberemo opciju Show properties

macro properties

Otvara nam se prozor koji nam nudi mogućnost odabira ikone za koju želimo da nam predstavlja određeni makro. Bitno je imati na umu da odaberemo neku ikonu koja već nije zauzeta.

macro choose icon

Nakon što kliknemo Close komandu iz popisa povučemo makro na traku sa alatima i ikona se pojavljuje. Sada kada kliknemo, taj makro će se automatski pozvati. U ovom slučaju direktno će se izraditi tabela u Excelu koja prikazuje unapred programirane stavke.

macro BOM import


  • Podešavanje prečica na tastaturi

U tom istom otvorenom prozoru postoji i mogućnost da se upiše Accelerator. Potrebno je da se odabere kombinacija tastera koja već nije zauzeta. Klikom na ta tri tastera, u ovom slučaju Ctrl + Alt + L pozivamo funkciju kao i klikom na ikonu na traci sa alatima.

macro shortcut keyboard

Gde preuzeti skripte i CATIA makroe?

Na našem FTP serveru u folderu scripts_macros možete da pronađete skripte i makroe koje CADCAM tim priprema za korisnike naših programskih rešenja.

FTP serveru CADCAM Grupe se pristupa putem MyCADCAM Portala.

Saznajte više o MyCADCAM Portalu i kako da se registrujete.