MECODES obuka

CADCAM Grupa održava obuke za softversko rešenje MECODES zavisno od toga koji ECAD program koristite:MECODES logo

 • Altium - CATIA V5
 • PADS - CATIA V5
 • Xpedition - CATIA V5

Tokom trodnevne obuke naučićete sledeće:

 • Kreiranje oblika štampane ploče u CATIA V5
 • Kreiranje prostora ograničenja na dizajnu štampane ploče u CATIA V5
 • Kreiranje prostora ograničenja na dizajnu štampane ploče u ECAD programu
 • Postavljanje komponenata na štampanoj ploči u CATIA V5
 • Promena položaja komponente u CATIA V5
 • Pregled istorije transakcija u CATIA V5
 • Upravljanje bibliotekom komponenata u CATIA V5
 • Rad sa više štampanih ploča u jednom sklopu proizvoda
 • Pripajanje novog sklopa postojećem dizajnu štampane ploče
 • Uvoz ODB++ podataka
 • Upravljanje pravilima provere razmaka među komponentama
 • Korištenje e-mail poruka za izmenu IDX podataka

Tokom pohađanja obuke polaznik će naučiti da radi sa rešenjem MECODES, bilo sa strane CATIA V5 ili sa strane ECAD programa.

Za više informacija posetite mecodes web stranicu