PC|Schematic Automation course

Tokom PC|Schematic edukacije, u trajanju od 20 sati, imate priliku da naučite kako da izradite dokumentaciju električnih shema koristeći PC|Schematic programsko rešenje.

Program kursa (20 sati):

 • Uvod u radnu okolinu (eng. Introduction to working environment)

 • Projekti i stranice (eng. Projects and Pages)
  • Šta je projekat? (eng. What is a project?)
  • Kako umetnuti i označiti stranice (eng. How to insert and select pages)
  • Kako premestiti, kopirati i obrisati stranice (eng. How to move, copy and delete pages)
 • Crtanje dijagrama (eng. Drawing Diagrams)

  • Označavanje, premeštanje i brisanje objekata (eng. Selecting, moving and deleting objects)
  • Crtanje linija (eng. Drawing lines)
  • Crtanje strujnih kola (eng. Drawing circles)
  • Postavljanje teksta (eng. Placing texts)
  • Postavljanje simbola (eng. Placing symbols)
  • Brisanje simbola (eng. Deleting symbols)
  • Komponente sa višestrukim simbolima (eng. Components with multiple symbols)
  • Dostupni simboli za komponentu (eng. Available symbols for a component)

Za više informacija o kursu, prijavama i datumima održavanja kontaktirajte nas