PLM rešenje - automobilska industrija

Product lifecycle management (PLM) za razvoj u automobilskoj industriji i integraciju dobavljača

Akka 
Renault
Tesla motors 
Visteon 

Povećana složenost u razvoju proizvoda - kontaktirajte nas - mi imamo rešenje

Prethodnih godina je u automobilskom sektoru bio prisutan rast investicija u oblasti upravljanja životnim ciklusom proizvoda (PLM). Zbog svog složenog razvojnog ciklusa, automobilski finalisti (OEM) počeli su da primenjuju integraciju dobavljača u svoj proces razvoja proizvoda. Kao odgovor na ovaj novi trend, PLM sistem treba da se prilagodi da podrži saradnju i upravljanjem partnerstvom između automobilskih finalista (OEM) i pripadajućih dobavljača i treba da obezbedi odgovarajuće rešenja.

Saradnja i integracija su imperativ

Što se tiče nivoa saradnje, integracija dobavljača u OEM proces je definisana na dva načina, kvazi dobavljač integracija i potpuna dobavljač integracija. Kako bi omogućio uspeh integracije dobavljača, jedan od zadataka PLM-a je da kontroliše saradnju između finaliste i njegovih dobavljača kroz odlučivanje na odgovarajući način. U cilju smanjenja troškova za upravljanje partnerstvom i koordinaciju, finalista (OEM) teži da ima direktne veze sa ograničenim brojem sposobnih i efikasnih dobavljača, zvanih dobavljači sistema. Drugi dobavljači, zvani poddobavljači, više ne komuniciraju direktno sa finalistom (OEM) već umesto toga sa dobavljačem sistema koji radi bliže sa finalistom (OEM) i na zadacima upravljanja i koordinacije sa poddobavljačem.

Innovation on track - flyer

 

Prikaz auta u programu

 • Upravljanje zahtevima i podacima o proizvodu (Product & Requirement Management)
 • Upravljanje programima i projektima (Program and Project Management)
 • Razvoj proizvoda (Product Development)
 • Sistemsko inženjerstvo (Systems Engineering)
 • Upravljanje podacima o prizvodu (Product Data Management)
 • Upravljanje izmenama (Change Management)
 • Upravljanje sastavnicama (BOM Management)
 • Upravljanje dokumentima (Document Management)
 • 3D projektovanje (3D Design)
 • Mehatronika i Elektronika (Mechatronics & Electronics)
 • Simulacija i simulacija tolerancija (Simulation & Tolerance Simulation)
 • Tehnička dokumentacija i komunikacija (Technical Documentation & Communication)
 • Katalozi delova i rešenja(Parts Catalogs & Solutions)
 • Integrisana saradnja (Integrated Collaboration)
 • Integracija sa ERP sistemom (Integration with ERP)

 

Dobiti

• Smanjeno vreme do pojave na tržištu pomoću optimizovanog i integrisanog procesa razvoja proizvoda
• Brže odlučivanje za ponovno projektovanje / kreiranje varijanti kroz dostupne informacije o proizvodu u bilo koje vreme i na bilo kom mestu
• Brz razvoj varijanti
• Efikasan razvoj novog proizvoda pomoću ponovne upotrebe postojećih modela i postojećeg znanja
• Inovacija potpomognuta sveobuhvatnim upravljanjem zahtevima
• Ušteda troškova izbegavanjem nepovezanih promena i dorada
• Implementiranje znanja iz iskustava na projektima u automobilskoj industriji i od dobavljača komponenti
• Iskusno osoblje sa proširivim znanjem o procesima i tehnologiji

 
Deo auta u programu

Dobiti

• Smanjeno vreme do pojave na tržištu pomoću optimizovanog i integrisanog procesa razvoja proizvoda
• Brže odlučivanje za ponovno projektovanje / kreiranje varijanti kroz dostupne informacije o proizvodu u bilo koje vreme i na bilo kom mestu
• Brz razvoj varijanti
• Efikasan razvoj novog proizvoda pomoću ponovne upotrebe postojećih modela i postojećeg znanja
• Inovacija potpomognuta sveobuhvatnim upravljanjem zahtevima
• Ušteda troškova izbegavanjem nepovezanih promena i dorada
• Implementiranje znanja iz iskustava na projektima u automobilskoj industriji i od dobavljača komponenti
• Iskusno osoblje sa proširivim znanjem o procesima i tehnologiji

 


 Prikaz kamiona u programu

 • PLM konsalting
 • PLM optimizacija procesa
 • PLM implementacija
 • PLM integracija sistema sa poslovnim procesima
 • PLM integrisan razvoj kroz discipline ECAD-a i MCAD-a
 • Podrška na našoj strani i na strani korisnika za saradnju/razvoj/optimizaciju 
 • Inženjerske usluge za projektovanje i razvoj proizvoda

Dobiti

• Smanjeno vreme do pojave na tržištu pomoću optimizovanog i integrisanog procesa razvoja proizvoda
• Brže odlučivanje za ponovno projektovanje / kreiranje varijanti kroz dostupne informacije o proizvodu u bilo koje vreme i na bilo kom mestu
• Brz razvoj varijanti
• Efikasan razvoj novog proizvoda pomoću ponovne upotrebe postojećih modela i postojećeg znanja
• Inovacija potpomognuta sveobuhvatnim upravljanjem zahtevima
• Ušteda troškova izbegavanjem nepovezanih promena i dorada
• Implementiranje znanja iz iskustava na projektima u automobilskoj industriji i od dobavljača komponenti
• Iskusno osoblje sa proširivim znanjem o procesima i tehnologiji

 

 

 Pregled dela auta u programu

Kao ponuđač PLM rešenja specijalizovan za konsalting, softver, proces integracije i usluge, CADCAM DATA pruža širok portfolio obuka u oblasti PLM/CAD/CAM. 

Dobiti

• Smanjeno vreme do pojave na tržištu pomoću optimizovanog i integrisanog procesa razvoja proizvoda
• Brže odlučivanje za ponovno projektovanje / kreiranje varijanti kroz dostupne informacije o proizvodu u bilo koje vreme i na bilo kom mestu
• Brz razvoj varijanti
• Efikasan razvoj novog proizvoda pomoću ponovne upotrebe postojećih modela i postojećeg znanja
• Inovacija potpomognuta sveobuhvatnim upravljanjem zahtevima
• Ušteda troškova izbegavanjem nepovezanih promena i dorada
• Implementiranje znanja iz iskustava na projektima u automobilskoj industriji i od dobavljača komponenti
• Iskusno osoblje sa proširivim znanjem o procesima i tehnologiji