PLM rešenje - energetika

Primena Dassault Systemes softvera u sektoru energetike

Dassault Systemes nudi softver za planiranje, razvoj i proizvodnju kompletnog sistema za proizvodnju električne energije, nafte, gasa kao i za razvoj i proizvodnju mašina, opreme i delova za te sisteme.

Dassault Systemes nudi rešenja za sledeće sektore energetike:

 • Hidroenergija (Hydro Power)
 • Nuklearna energija (Nuclear Power)
 • Termo energija (Thermal Power)
 • Nafta i gas (Oil & Gas)
 • Energija vjetra (Wind Power)
 • Kemijska i procesna industrija (Chemical & Proces)

 

Hidroenergija

Od preliminarnih studija do operacija održavanja

Industrijska rešenja pružaju alate za upravljanje kompletnim procesom - od preliminarnih analiza različitih izvođenja do detaljnog projektovanja postrojenja i opreme, podržano robusnim upravljanjem projektima koje omogućava planiranje i praćenje izvršenja.
 

 

Nuklearna energija

Od planiranja do završetka, od izvršenja do razgradnje

Bez obzira da li je to nova gradnja, planiranje ili zamena licence, Dassault Systemes industrijska rešenja omogućavaju vlasnicima/izvršiocima na postrojenjima, inženjeringu, građevinskim firmama i dobavljačima opreme da minimiziraju zastoje, smanje rizike i ispune striktne zakonske regulative.

Naše sveobudvatno softversko rešenje pruža 3D realističnu virtualnu simulaciju i alate za upravljanje projektom za efikasno projektovanje, inženjering, konstrukciju, operacije i održavanje omogućavajući vam da izvedete projekte na vreme i u okviru budžeta, uz potpuno ispunjavanje bezbednosnih zahteva.

Termo energija

Optimizacija projekata i smanjenej uticaja na životnu sredinu

Bez obzira na brigu o životnoj sredini i globalnom zagrevanju ljudi traže pristupačnu energiju, zato procesi dobijanja toplotne energije sagorevanjem uglja i gasa su sa jakim tempom. Sa revolucijom u nekonvencionalnoj proizvodnji u SAD, nove gasne elektrane će zameniti termoelektrane na ugalj, iako ima više od hiljadu elektrana na ugalj u izgradnji širom sveta.

Dassault Systemes 3DEXPERIENCE rešenja pružaju projektantske alate za dobavljače turbina i opreme, kao i integraciju disciplina za celu elektranu. Dodatno, mogućnosti preciznog upravljanja projektima omogućavaju vam da planirate i pratite izgradnju elektrane zajednički sa izvođačima radi isporuke na vreme i u okviru budžeta.

Nafta i gas

Budite lider u industriji sa 3DEXPERIENCE rešenjem

Proizvodnja nafte i gasa se kreće ka složenijim poljima sa većom brigom za životnu sredinu. Kroz snažnu saradnju sa industrijom nafte i gasa, dugom preko 30 godina, Dassault Systemes je jedinstveno pozicioniran da ponudi rešenja za kompletan lanac proizvodnje i predade nafte i gasa.

Bez obzira da li ste na početku ili na kraju proizvodnog lanca, Dasault Systemes industrijsko rešenje pruža sledeće alate da budete industrijski lider:

 • Odluke zasnovane na podacima iz istraživanja
 • Integrisano modeliranje i simuliranje rezervoara
 • Upravljanje i optimizacija proizvodnje
 • Planiranje gašenja postrojenja
 • Pouzdanost zasnovana na simulaciji i procenama bezbednosti
 • 3D simulacija virtualnog održavanja i uputstva za rad
 • Virtuelni trening
 • Podaci o rezervnim delovima
 • Optimizovana izgradnja postrojenja

Energija vetra

Pokretano sa 3DEXPERIENCE platformom na Cloud-u ovo industrijsko rešenje obuhvala inženjerske aplikacije, podatke i informacije omogućavajući svim zainteresovanim stranama da efikasno sarađuju koristeći najbolje aplikacije za sve inženjerske discipline uključujući inženjering kompozita, kontrolne sisteme, mehanički inženjering, multifizičke simulacijske analize pojedinačnih komponenti i kompletne turbine – on lasnira sve u jedinstvenom okruženju. 3D EXPERIENCE platforma omogućava bezbedno skalabilno i održivo okruženje za inženjering proizvoda smanjujući ukupan trošak vlasništva.

Bez obzira da li ste proizvođač ili dobavljač za eksploataciju energije vetra, industrijsko rešenje za vetrogeneratore može da vam pomogne da unapredite pouzdanost i performanse vetrogeneratora, završavajući projekte velikih razmera na vreme i u okviru budžeta.

Pokretano sa 3DEXPERIENCE platformom ovo industrijsko rešenje integriše aplikacije, podatke i informacije omogućavajući svim zainteresovanim stranama da efikasno sarađuju sa najboljim aplikacijama za sve discipline – inženjering i proizvodnja kompozita, upravljanje selekcijom dobavljača, inženjering sistema za upravljanje, multifizičke simulacijske analize pojedinačnih komponenti i kompletne turbine – sve u jednom okruženju.

Hemijska i procesna industrija

Totalna kontrola bezbednosti

Petrohemijska i hemijska postrojenja obezbeđuju čovečanstvu nezamenljive materijale za proizvodnju tkanina i hrane tako da je faktor bezbednosti od krucijalnog značaja. Bilo da planirate da napravite novi ili unapredite postojeći proizvodni proces, industrijska rešenja kompanije Dassault Systèmes, bazirana na decenijskom iskustvu, nude alate za optimizaciju vaših projekata.• Praćenje najažurnijih podataka za najbitniju bezbedonosnu opremu

• Praćenje veze između definisanih zahteva i fizičke implementacije istih
• Implementacija iskustava iz prakse u realistične treninge u virtuelnom okruženju
• Obezbeđivanje informacija po bilo kom zahtevu zarad usaglašavanja zahteva ili kontrole bezbednosti

 

Softver za energetsku industriju

3D CAD SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE

• CATIA V5
• CATIA V6
• CATIA 3DEXPERIENCE
• SOLIDWORKS 3D CAD

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA (PDM) I LISTOM SVIH MATERIJALA I KOMPONENTI (BOM)

SOFTVER ZA ROBOTIZOVANU  PROIZVODNJU

SOFTVER ZA SIMULACIJE I PRORAČUNE METODOM KONAČNIH ELEMENATA

SOFTVER ZA PROSTORNE ANALIZE

DS 3DVIA