3DEXPERIENCE DELMIA

DELIMIA_logo


DELMIA predstavlja softversko rešenje koje omogućava efikasniju proizvodnju, uz povećanje kvaliteta i smanjenje troškova.

Danas se proizvođači svih sektora suočavaju sa intezivnim porastom svakodnevnih problema, od proizvodnih pogona dobavljača do pogona unutrar same fabrike. DELMIA nudi širok set rešenja, koja pomažu i doprinose ne samo lakšem prevazilaženju tih problema, već dodatno podstiču inovativnost i omogućavaju fleksibilnije poslovanje.

Ova rešenja omogućavaju vam da savladate znanje i zajednički implementirate transformaciju, standardizovane, ekonomične, ponovljive performanse u svakoj radnji i zadatku, da ostvarite uspešne rezultate iz prvog puta, kao i da vam uvek budu na raspolaganju, da povećate odziv, planirate na osnovu KPI za sve mrežne aktivnosti, kao i da ostvarite operativnu izvrsnost.


What is Delmia


Na desnoj strani je više informacija o proizvodu, video materijal sa novim opcijama proizvoda i dokument za preuzimanje koji detaljno opisuje funkcionalnosti samog proizvoda. Sve što treba da uradite je da popunite kontakt formu


Popunite kontakt formu desno

Popunite kontakt formu i prijavite se za promo ponudu