3DEXPERIENCE SIMULIA

SIMULIA_logo


Power’By za korisnike postojećih SIMULIA alata može da ima veliki benefit  integracijom vaših podataka, rada i metoda pomoću PLM kolaborativnih servisa na platformi 3DEXPERIENCE.

Možete da snimite i objavite najbolje prakse, pokrećete simulacijske poslove (što uključuje rafalno računanje na cloud-u za Abaqus), pregledate, optimizujete, delite, pratite i ostvarujete saradnju po rezultatima i metodama, kao i da potpuno integrišete svoj rad sa radom saradnika za datu oblast. Podacima, metodama i rezultatima simulacije se upravlja i oni su lakše dostupni, vidljivi i vredni, kada je to omogućeno širom vaše radne grupe i preduzeća bez ometanja postojećih metoda i alata. U R2019X-u je dostupno 28 od naših 29 korisničkih koje su raspoložive on cloud. Specifična poboljšanja uključuju mogućnost otpremanja podataka o rezultatima, grafikonima i animacijama kako za „Xflow Analyst“ (za simulaciju fluida) tako i za „Multibody Analyst“ (za simulaciju sa višestrukim objektima uz pomoć Simpacka). Tu je i nova korisnička potprogramska podrška (tj. mogućnost proširenja Abaqusa vlastitim materijalima, elementima i metodama) tokom rada u oblaku sa rešenjem Structural Mechanics Analyst za strukturnu analizu uz pomoć Abaqusa, uz podršku za 3D CAD alata (CATIA) sklopove za elektromagnetske simulacije uz pomoć CST Studio Specialist alata.


Na desnoj strani je više informacija o proizvodu, video materijal sa novim opcijama proizvoda i dokument za preuzimanje koji detaljno opisuje funkcionalnosti samog proizvoda. Sve što treba da uradite je da popunite kontakt formu


Popunite kontakt formu desno

Popunite kontakt formu i prijavite se za promo ponudu