Od skeniranja do 3D štampe sa CATIOM


Vladajte tranzicijom fizičkog u digitalni svet

  • Želite iskoristiti svoje postojeće proizvode, iako nisu razvijeni u CAD programu, ali bez prevelikih troškova.
  • Prekasna modifikacija alata da bi se zadovoljila proizvodna ograničenja značajno povećavaju troškove uprkos tome što koristite FEA rešenje
  • Već ste previše uložili u rešenja za "Topology Optimization" da biste smanjili težinu proizvoda, a i dalje je potrebno nekoliko nedelja da rekonstruišete CAD model koji bi se mogao proizvesti

Uprkos svemu i dalje niste vratili uloženo?

Saznajte kako su drugi vratili uloženo sa CATIA Scan to 3D Print rešenjem:

  • Smanjili su vreme utrošeno na geometrijsku rekonstrukciju skeniranog predmeta za 30 do 80%
  • Automatizacijom prilagođavanja alata smanjili su troškove proizvodnje za 50%
  • Optimizacijom topologije sa CAD alatom za rekonstruisanje u nekoliko dana su završili posao koji je pre trajao nedeljama

Zašto ne biste i Vi?

Pogledajte snimak webinara i saznajte više!

CATIA Scan to 3D Print- preview