CIM Data istraživanje o tehnologijama "u oblaku"

Uprkos prednostima i primerima uspešne implementacije, neke kompanije su i dalje skeptične prema rešenjima „u oblaku“.

Ova e-knjiga prikazuje šta to najviše brine kompanije, kako mogu da „razbiju mitove“ i iskoriste prednosti poslovanja „u oblaku“. 

Preuzimanjem istraživanja saznajte i koje nove mogućnosti možete da iskoristite implementacijom PLM rešenja u  „oblaku“.

Business_man_on_he_cloud