Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication

DELMIA Apriso | R3D International

Ovaj rad predstavlja koncept digitalnog blizanca kao virtuelnu reprezentaciju onoga što je bilo proizvedeno. Vrši se poređenje digitalnog blizanca, kako bi se bolje razumeo proizvod u odnosu na ono što je projektovano.

Molimo vas da popunite podatke u formularu sa desne strane, kako biste preuzeli članak na temu Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication