IMS Post Processors brošura

IMS Post Processors interface


IMSpost, najnapredniji svetski sofver za CNC programiranje pretvara CAD/CAM CL fajlove u G/M kodove prema potrebama NC mašine.
Zahvaljujući "biblioteci" standardnih postprocesora i konfiguracija za mašine, vrlo lako možete početi generisati NC kodove.

Ispunite formu kako biste preuzeli brošuru.