Kako vizuelizacija transformiše proces planiranja - VIRTUAL BUILD

Delmia_logo


Tržišta i tehnologije koje se brzo menjaju uslovljavaju sve proizvođače da se brže prilagođavaju promenama. Životni ciklusi proizvoda su sve kraći i uvođenje novih proizvoda je potrebno ubrzati da bi se pobedila konkurencija.

Naučite kako vizuelno planiranje procesa omogućava proizvođačima da povećaju produktivnost, smanje ukupne troškove, poboljšaju kvalitet proizvoda i ubrzaju plasman proizvoda na tržište.

Preuzmite ovaj stručni tekst kako biste detaljnije istražili ovu temu.