Nabtesco osigurava snagu mehaničkog prenosa i izdržljivost u uslovima jakih naleta vetra

Za efikasnije pretvaranje kinetičke energije vetra u mehaničku energiju ili ’snagu vetra’ od presudnog značaja je dodatna kontrola pozicije kućišta i krila turbine. To je zadatak uređaja za skretanje i nagib koji podešavaju fizičku orijentaciju ovih komponenti reagujući na fluktuacije u brzini i smeru vetra. Da bi se poboljšala snaga i izdržljivost uređaja za skretanje i nagib krila Nabtesco korporacija iz Japana koristi SIMULIA Abaqus analizu konačnih elemenata.


Molimo Vas da ispunite kontakt podatke i prijavite se, kako bi vam se prikazao link za preuzimanje studije slučaja.