PADS programski paketi


PADS 3D
Mogućnost  provera,  ispravki, definisanje pravila za određivanje udaljenosti između komponenti, komponenti i ivica  PCB-a, komponenti i mehaničkih delova primenom foto-realistične vizuelizacije , kao i mnogo drugih funkcionalnosti, dostupno je u programskim paketima PADS Standard, PADS Standard Plus i PADS Professional potpuno besplatno.

Ispunite formu i preuzmite brošure o svakom od PADS programskih paketa.