Prijava za CATIA sertifikaciju i besplatni pripremni kurs

CADCAM Data svim polaznicima koji se do 30.06.2018. godine prijave za CATIA Specialist sertifikaciju poklanja pripremni kurs


Postupak sertifikacije:
Sertifikacija se održava u kompaniji CADCAM Data, ovlašćenom Dassault Systemes sertifikacionom centru, na adresi Kneza Višeslava 70a, Beograd. Sastoji se od dva dela ispita: prvo se polaže CATIA Part Design, a nakon toga CATIA Assembly Design ili Surface Design. Ceo postupak sertifikacije traje 4 sata. Svi uspešno položeni ispiti i dodeljeni sertifikati se upisuju u Francuski nacionalni registar profesionalnih sertifikata (RNCP) i priznati su u celom svetu.
Sertifikacija se realizuje na CATIA V5 programskom paketu na računarima kompanije CADCAM Data, kao kombinacija praktičnih vežbi i pitanja sa kombinovanim odgovorima na Engleskom jeziku. Proverava se znanje konstruisanja i modeliranja delova i sklopova u situacijama iz svakodnevnog inženjerskog posla.

Uslov za pristupanje ispitu sertifikacije je poznavanje rada sa CATIA V5 programskim rešenjem (minimalno 6 – 12 meseci iskustva, što je individualno i  varira od korisnika do korisnika).

Neposredno pre same sertifikacije prolazi se priprema, odnosno simulacija sertifikacionog ispita, u trajanju od jednog do tri sata, zavisno od Vaših potreba.


CADCAM Data svim polaznicima koji se do 30.06.2018. godine prijave za CATIA Specialist sertifikaciju poklanja pripremni kurs