Uklanjanje barijere između ECAD i MCAD dizajna

Danas, više nego ikada pre važno je da MCAD i ECAD inženjeri sarađuju tokom celog procesa projektovanja proizvoda. 

Ispunite formu i preuzmite whitepaper koji opisuje kako stalan i konzintentan komunikacioni kanal između ECAD i MCAD inženjera omogućava sinhronizaciju dizajna, smanjuje mogućnost greške i tako štedi vaše vreme.MCAD MCAD Collaboration- short video