Krije li se budućnost lečenja bolesti srca u 3D kompjuterskoj simulaciji?

Kako lekari mogu da iskoriste sofisticiranu tehnologiju 3D modelovanja i simulacije koja se decenijama koristi u auto, vazduhoplovnoj i hi-tech industriji?

Proverite kako Dassault Systemes pomaže naučnicima.