3DEXPERIENCE on Premise

3DEXPERIENCE on Premise

3DEXPERIENCE je sveobuhvatna poslovna platforma koja povezuje inženjere, projektante, dizajnere, menadžere, marketing, prodaju i druge sektore i lokacije u integrisano okruženje, omogućavajući stvaranje više od proizvoda, a to su iskustva za kupce ili potrošače.


Sa jedinstvenim korisničkim interfejsom, lakim za korišćenje, rešenje za industrije bazirano je na 3D projektovanju, analizi, simulacijama i inteligenciji programskih rešenja. Ova jedinstvena poslovna platforma omogućava razmenu podataka bez potrebe za promenom formata, a može se integrisati sa različitim CAD, CAM, CAE, ERP i PDM/PLM sistemima. Pruža informaciono okruženje sa precizno definisanim ulogama i ovlašćenjima korisnika, aplikacije za 3D konstruisanje, modelovanje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podacima tj. pretraživanje i sistematizaciju podataka.

3DEXPERIENCE platforma objedinjuje razne brendove i rešenja kompanije Dassault Systemes - CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, DYMOLA, ICEM, EXALEAD, NETVIBES u jedinstveno rešenje. Svi korisnici rade integrisani u jednom jednostavnom kolaborativnom i interaktivnom okruženju sa jedinstvenom bazom podataka, budući da su programska rešenja integrisana u jedinstveno rešenje preko doslednog koncepta korisnika i integrisanog modela podataka o proizvodu.

Ova jedinstvena poslovna platforma omogućava integraciju svih procesa i podataka tokom celog životnog ciklusa proizvoda, a dostupna je u dve verzije: na opremi kod korisnika (eng. On Premise) i na udaljenoj serverskoj infrastrukturi (eng. On Cloud).

3DEXPERIENCE na opremi kod korisnika (eng. on premise) nudi korisniku mogućnost da se programsko rešenje postavi lokalno (eng. hosting), pri čemu je podatke moguće prilagoditi i integrisati prema jedinstvenim potrebama korisnika. Integracija svih podataka omogućava dostupnost iz jednog izvora čime se smanjuje potreba za dodatnim IT uslugama.


Pregled podržanih softver i hardver konfiguracija za 3DEXPERIENCE platformu


3DEXPERIENCE platforma omogućava:

 • centralizovano upravljanje i integraciju procesa i podataka u jedno okruženje tokom celog životnog ciklusa proizvoda
 • efikasnost poslovnih procesa, protoka informacija i dokumenata
 • brz pristup podacima i informacijama  
 • bolji pregled i kontrolu dokumenata i procesa
 • efikasnije upravljanje dokumentima kroz sledljivost dokumenata
 • upravljanje ovlašćenjima i korisničkim ulogama kao i životnim vekom dokumenata
 • upravljanje verzijama i revizijama dokumenata
 • upravljanje različitim sastavnicama (inženjerska, proizvodna, servisna i sl.) proizvodnje i odgovarajućim specifikacijama
 • poznavanje statusa dokumentacije
 • integraciju dislociranih i nekoordiniranih projektnih timova
 • integraciju dizajna, nabavke, konstrukcije i proizvodnje
 • "akumuliranje" znanja i njegovu ponovnu upotrebu i očuvanje intelektualnog vlasništva kompanije
 • upravljanje programima i projektima
 • integraciju sa ERP sistemom kompanije

Prednosti implementacije 3DEXPERIENCE platforme:

 • planiranje i upravljanje resursima na osnovu trenutnih podataka iz proizvodnje
 • uvid u proizvodne faze u realnom vremenu i upravljanje projektima i procesima kompanije
 • kraći razvojni i proizvodni ciklusi i kraće vreme do plasiranja proizvoda na tržište
 • smanjenje troškova
 • unapređenje produktivnosti (izbegavanje dupliranja podataka, teškog pronalaženja informacija, ručnog prenosa dokumentacije, netačnih i neažuriranih sastavnica)
 • unapređenje tačnosti projektovanja i proizvodnje
 • sigurnost i čuvanje podataka
 • zaštita intelektualnog vlasništva kompanije (Know-how)

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi

3DEXPERIENCE platforma sadrži intuitivni navigacioni kompas - meni koji podržava rad u svim Dassault Systemes aplikacijama, uključujući socijalne i kolaborativne, aplikacije za 3D modelovanje, za projektovanje i simulacije, kao i aplikacije za inteligentno upravljanje podacima, odnosno pretraživanje i sistematizaciju podataka.

Aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi


3DEXPERIENCE industrijska rešenja
3DEXPERIENCE industrijska rešenja su procesno orijentisana na pojedinu industrijsku granu i u skladu sa industrijskim standardima. Prilagođena su potrebama i zahtevima pojedine industrijske grane, kako bi se optimalno integrisali svi procesi i discipline, od same ideje preko projektovanja i modelovanja do proizvodnje i isporuke proizvoda.

Programska rešenja za industrije pokrivaju sledeće industrijske grane:

Pregled industrija za 3DEXPERIENCE industrijska rešenja

Sveobuhvatno praćenje pomaže u pojednostavljenju upravljanja promenama, automatskim ažuriranjem i uvidom u sve prethodne verzije i modifikacije delova. Kompanije tako mogu efikasnije upravljati projektima, razmenjivati informacije i podatke unutar i izvan kompanije i ostvariti značajne uštede.


Za više informacija, molimo kontaktirajte nas

Rado ćemo vam održati prezentaciju i omogućiti probnu licencu.