3DEXPERIENCE Role

3DEXPERIENCE Role

3DEXPERIENCE je poslovna platforma koja integriše tradicionalne proizvode kompanije Dassault Systemes (CATIA za CAD, SIMULIA za CAE i ENOVIA za PLM). Korisnici biraju tzv. „role“ koje sadrže različite aplikacije, kako bi svaki korisnik imao na raspolaganju najbolji mogući alat.
Aplikacije zasnovane na rolama oblikovane su tako da pokrivaju široki spektar inženjerskih aktivnosti specifičnih za različite industrije. Korisnici platforme mogu direktno pristupiti rolama pomoću 3D kompasa, koji je deo korisničkog okruženja.


3DEXPERIENCE Role:

Project and Product Engineer - PPKX

Project and Product Engineer 3DEXPERIENCE role
ENOVIA rola Project and Product Engineer (PPKX) je usmerena na CAD konstruktore koji treba da obavljaju operacije vezane za inženjerske sastavnice (eng. Engineering Bill of Materials- EBOM) i inženjerske izmene.

Obuhvata sljedeće aplikacije:

Platform Contributor (PCS)
Collaborative Innovation (CNV)
Project Team Member (DPJ)
Product Engineer (PDE)

Multi-Discipline Mechanical Designer - MDHX

Multi-Discipline Mechanical Designer (MDHX) rola
Rola Multi-Discipline Mechanical Designer (MDHX) sadrži proizvode CATIA Mechanical Design i Sheetmetal Designer kao deo konfiguracije za srednje velike firme.

Obuhvata sledeće aplikacije:

Mechanical Designer (MDG)
Sheetmetal Designer (SMW)
Product Engineer (PDE)
Project Team Member (DPJ)
Collaborative Innovation (CNV)
Platform Contributor (PCS)

Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer – MEHX

Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer – MEHX role on 3dexperience
Rola Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer (MEHX) sadrži proizvode CATIA Mechanical & Shape Design i Sheetmetal Designer kao deo konfiguracije za srednje velike firme.

Obuhvata sljedeće aplikacije:

Mechanical & Shape Designer (MES)
Sheetmetal Designer (SMW)
Product Engineer (PDE)
Project Team Member (DPJ)
Collaborative Innovation (CNV)
Platform Contributor (PCS)

Multi-Discipline Sheet Metal Designer – SMWX

Multi-Discipline Sheet Metal Designer – SMWX
Rola Multi-Discipline Sheet Metal Designer sadrži CATIA Sheetmetal Designer proizvod kao deo konfiguracije za srednje velike firme.

Obuhvata sledeće aplikacije:

Sheetmetal Designer (SMW)
Product Engineer (PDE)
Project Team Member (DPJ)
Collaborative Innovation (CNV)
Platform Contributor (PCS)

Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer – M3HX

Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer – M3HX
Rola Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer sadrži proizvode CATIA 3DMaster, Mechanical Designer i Sheetmetal Designer kao deo konfiguracije za srednje velike firme. Uključene su aplikacije za FTA i napredni STEP translator.

Obuhvata sljedeće aplikacije:

Mechanical Designer (MDG)
3Dmaster Designer (M3D)
Sheetmetal Designer (SMW)
Product Engineer (PDE)
Project Team Member (DPJ)
Collaborative Innovation (CNV)
Platform Contributor (PCS)

Multi-Discipline Product Enclosure Designer – PEDX

Multi-Discipline Product Enclosure Designer – PEDX
Rola Multi-Discipline Product Enclosure Designer sadrži proizvode CATIA Product Enclosure Designer i Sheetmetal Designer kao deo konfiguracije za srednje velike firme.

Obuhvata sljedeće aplikacije:

Product Enclosure Designer (PED)
Sheetmetal Designer (SMW)
Product Engineer (PDE)
Project Team Member (DPJ)
Collaborative Innovation (CNV)
Platform Contributor (PCS)


Na slici niže možete pronaći tablični pregled koje sve aplikacije obuhvata pojedina rola:

Tablični pregled aplikacija u rolama na 3DEXPERIENCE platformi


Kontaktirajte nas za više informacija o rolama na 3DEXPERIENCE platformi