3DEXPERIENCE Role Options

3DEXPERIENCE Role Options


3DEXPERIENCE Role Options

Composites Designer & Manufacturer – CDLX

Ova rola sadrži aplikacije za izradu kompozitnih proizvoda, kao dodatak na bilo koju ponudu za srednje velike firme. Rola, takođe, sadrži napredni STEP translator.

Uključene aplikacije:

 • Composites Design
 • Composites Manufacturing Preparation
 • Convertor for STEP Multidiscipline

Electrical Designer – ELDX

Ova rola dodaje aplikacije za 3D Electrical Design kao dodatak na bilo koju ponudu za srednje velike firme.

Uključene aplikacije:

 • Generative Electrical 3D Design
 • Electrical 3D Design
 • Electrical 3D Part Design
 • Engineering Specification Capture & Reuse

Tubing Designer – TUBX

Ova rola donosi aplikacije za Piping Design i Tubing Design, kao dodatak na bilo koju ponudu za srednje velike firme.

Uključene aplikacije:

 • Engineering Specification Capture & Reuse
 • Piping & Tubing 3D Design
 • Piping & Tubing 3D Part Design

Shape Designer – SUAX

Ova rola sadrži napredne aplikacije za projektovanje površina i može se dodati na bilo koju ponudu za srednje velike firme.

Uključene aplikacije:

 • Generative Shape Design
 • FreeStyle Shape Analysis
 • Generative Shape Develop
 • Shape Healing

Mold Designer – MOLX

Ova rola dodaje aplikacije za oblikovanje kalupa kao dodatak na bilo koju ponudu za srednje velike firme.

Uključene aplikacije:

 • Shape Healing
 • Core & Cavity Separation
 • Mold Tooling Design
 • Part Feature Recognition

Mechanism Simulation Designer - MKSX

Ova rola omogućava proizvodnim inženjerima i projektantima da simuliraju sklopove, odnosno mehanizme. Kinematske veze definisane u fazi projektovanja sklopova, omogućavaju razumevanje dizajna i lako se ponovno koriste u prikazima sklopova, bez obzira na složenost strukture proizvoda. Funkcionalna provera i validacija mehanizama može da se sprovodi interaktivno ili pokretanjem kinematskih i dinamičkih scenarija. Podaci kao što su rezultati preciznih analiza zadora materijala, proračuni rastojanja, kinematske geometrijske putanje i volumen koji zauzima deo tokom kretanja mogu se prikazati kao statične slike i animacije mehanizama u različitim fazama simulacije.

Mechanical Part Designer – MDDX

CATIA Mechanical Part Designer rola omogućava korisnicima dizajn složenih mehaničkih delova primenom moćnog alata za rad sa tipskim formama (features). Donosi funkcionalnosti za pojednostavljenje, ubrzavanje i proveru složenih dizajna poput livenih i kovanih delova, i povećanje efikasnost na zadacima koji se ponavljaju, tokom definisanja detalja.


Kontaktirajte nas za više informacija