CATIA Mechanical Engineer Excellence

CATIA Mechanical Engineer Excellence (CATMEE) konfiguracija sadži sledeće module:

CAT3DX
+ FPE (Fabricated Product Creation)
+ MCE (Mechanical Product Creation)
+ JTE (Jig and Tooling Creation)
+ TRE (Technological Specifications Review)
+ FTX (3D Master)
+ PRX (Animated Product Review)


Fabricated Product Creation (FPE)

Pronalaženje načina za smanjenje broja iteracija između dizajna i proizvodnje jedan je od ključnih prioriteta za industrijske kompanije. Modul Fabricated Product Creation (FPE) omogućava dizajniranje delova od lima, na jednostavan i brz način. Velika prednost za dizajnere je već ugrađen know-how, koji uzima u obzir proizvodna ograničenja još u ranoj fazi projektovanja. Na taj način projektantu je omogućeno kreiranje delova od lima koji su u potpunosti usklađeni sa standardima, sa ciljem visoko efikasne proizvodnje.

Glavne prednosti:

 • Brzo i efikasno projektovanje kompleksnih delova od lima
 • Lako primenjivi standardi definisani od strane kompanije, kako bi se osigurao kvalitetan dizajn
 • Stvaranje kvalitetnih delova od lima zahvaljujući dizajnu u kontekstu virtualne proizvodnje
 • Uzimanje u obzir proizvodnih ograničenja u ranoj fazi dizajna i samim tim ubrzavanje procesa projektovanja
 
CATIA FPE modul 

Mechanical Product Creation (MCE)

Mechanical Product Creation (MCE) modul osigurava kompletno i robusno rešenje, prilagođeno bilo kojoj kompaniji koja želi da napravi iskorak u razvoju visokokvalitetnih proizvoda, uz visoku produktivnost u izmenama dizajna.Glavne prednosti:
 • Visok kvalitet dizajna svih mehaničkih delova, što je posledica dizajna jakog partnerstva sa vodećim kompanijama iz raznih industrijskih delatnosti
 • Redukovanje vremena projektovanja pomoću simultanog inženjeringa na kompleksnim delovima
 • Brze promene dizajna automatskim prilagođavanjem delova i sklopova u novim kontekstima
 • Funkcionalno modelovanje – fokus na onom šta se modeluje, a ne kako se modeluje.  
CATIA MCE modul 


Jig and Tooling Creation (JTE)

Jig and Tooling Creation (JTE) omogućava brzo i jednostavno kreiranje svih delova alata, uključujući linearne i zakrivljene strukture te ploče, primenom standardnih ili od strane korisnika definisanih preseka. Veliki broj standardnih ili od strane korisnika definisanih komponenti, sa uključenim informacijama za bušenje i proizvodnju, omogućavaju inženjeru da projektuje brzo i da može da se fokusira na zadatke dodatne vrednosti.


Glavne prednosti:
 • Visoko produktivno generisanje strukture sklopova
 • Omogućava kreiranje svih vrsta alata, nezavisno od industrijske grane
 • Jednostavna izrada inteligentnih šablona sa uključenim informacijama za bušenje i proizvodnju, koji se mogu upotrebljavati višekratno
 • Jednostavan know how
 
CATIA JTE modul 

Technological Specifications Review (TRE)

Technological Specifications Review (TRE) omogućava da stavite 3D definiciju proizvoda u središte međuljudskih interakcija i komunikacija. Daje pristup ključnim informacijama proizvoda, uključujući funkcijske napomene i tolerancije, tipove i pozicije spojeva i rezultate FEM analize. Takođe, ovaj modul omogućava filtriranje osetljivih informacija pre deljenja 3D dizajna sa partnerima.
Glavne prednosti: 
 • Direktan pristup tačnim dimenzijama i tolerancijama
 • Direktan pristup i pregled rezultata FEM analize
 • Ocenjivanje delova u realnim uslovima unutar virtualnog proizoda
 • Provera spojeva i generisanje dokumentacije
 • Zaštita osetljivih informacija prilikom deljenja sa partnerima 
CATIA TRE modul 

3D Master (FTX)

Kompanije koje koriste crteže za definisanje tolerancija i napomena moraju održavati sinhronizaciju između crteža i izmena 3D dizajna sa ciljem deljenja konzistentnih i ažuriranih informacija sa proizvodnjom. Ovaj proces je dugotrajan i sklon greškama i ne dopušta dalju primenu 3D tolerancija.

3D Master (FTX) omogućava 3D definiciju i upravljanje tolerancijama i napomenama za delove i sklopove. Ovaj modul pretvara 3D u glavnu reprezentaciju, direktno iskoristivu za planiranje proizvodnje i deljenje unutar kompanije.
Glavne prednosti:
 
 • Suzbija potrebu za prilaganjem tehničke dokumentacije (crteža)
 • Jednostavan pregled i ispis informacija koje su nekad bile na crtežu, direktno iz 3D okruženja
 • Usklađenost sa međunarodnim standardima za definisanje delova i sklopova
 • Skraćuje vreme definisanja delova, sa već postavljenim specifikacijama tolerancija i napomena u šablonu
 • Brzo deljenje specifikacija projektovanja unutar kompanije
CATIA FTX modul

Animated Product Review (PRX)

Proizvođači moraju prevladati jedinstveni tehnički i strateški izazov u održavanju koraka sa virtualnim globalnim tržištem. Kako globalna potražnja i proboj novih tehnologija povećavaju složenost proizvoda, inženjerima su potrebni napredniji alati za validaciju i odobrenje projektovanja za proizvodnju.

Animated Product Review (PRX) pruža sveobuhvatan set alata za simulaciju ponašanja kompleksnih proizvoda u jedinstvenom okruženju. Ovaj modul omogućava donošenje većeg broja odluka u virtualnoj fazi razvoja – pre investiranja u skupe prototipove i proizvodne kapacitete.
Glavne prednosti:
 • Smanjenje potrebe za prototipovima
 • Simulacija u kontekstu velikih i složenih sklopova
 • Besprekoran dizajn, simulacija i analiza mehanizama sklopa
 • Ranija procena zahteva za servisiranjem 
CATIA PRX modul 

Kontaktirajte nas za više informacija o CATMEE konfiguraciji