CATIA Mechanical & Shape Engineer Excellence

CATIA Mechanical & Shape Engineer Excellence (CATMSE) konfiguracija sadrži sledeće module:

CAT3DX
+ FPE (Fabricated Product Creation) 
+ MPE (Molded Product Creation)
+ JTE (Jig and Tooling Creation) 
TRE (Technological Specifications Review)
+ FTX (3D Master) 
PRX (Animated Product Review)
+ HCX (Mechanical Shape Optimization)
+ FSX (Freestyle Shape Design)

U poređenju sa CATMEE konfiguracijom CATMSE konfiguracija sadrži i MPE, HCX i FSX module:


Molded Product Creation (MPE)

Proces projektovanja i stvaranja odlivaka je dugotrajan i nefleksibilan, što nije u skladu sa ubrzanim tržišnim trendovima. Stoga firme treba da budu opremljene sa visokoproduktivnim tehnologijama kako bi održale korak sa sve naprednijom konkurencijom. 
CATIA - Molded product creation osigurava brzo i funkcionalno modelovanje, uz vrlo visoku produktivnost i fleksibilnost, zaokružuje kompletan design-to-manufacturing proces pripreme kalupa.Glavne prednosti:

 • Funkcionalno modeliranje: fokus je na onom šta se modelira a ne kako se modelira
 • Osnova za kolaborativni dizajn u realnom vremenu
 • Osigurava ispravan dizajn kalupa, smanjuje broj iteracija sa proizvođačima
 • Istovremeni dizajn proizvoda i alata za odlivke
 • Besprekorna saradnja unutar firme i sa partnerima
 
CATIA FPE modul 

Mechanical Shape Optimization (HCX)

Firmama trebaju jednostavni i ergonomski alati za brze izmene površina bez narušavanja kvaliteta u bilo kojem trenutku tokom procesa projektovanja. 
CATIA - Mechanical Shape Optimization (HCX) donosi jedinstvene tehnologije koje omogućavaju brzu optimizaciju složenih oblika (površina). Ovaj alat omogućava interaktivno deformisanje oblika ili stvaranje realističnih oblika baziranih na realnim testiranjima proizvoda u radu. Jednostavno okruženje pomaže dizajnerima da postignu visoku produktivnost, kako bi se u što kraćem roku optimizovao proizvod ili definicija alata.

 
Glavne prednosti:

 • Postizanje visoke produktivnosti prilikom izmena složenih oblika bez narušavanja kvaliteta površina
 • Optimizacija proizvoda ili definicije alata upotrebom nominalnih dimenzija i dimenzija kreiranog proizvoda
 • Robustan pristup optimizaciji promoviše upotrebu visokokvalitetnih izvornih modela spremnih za proizvodnju
CATIA HCX modul

Freestyle Shape Design (FSX)

U tradicionalnim firmama, sektori za projektovanje često nisu uređen sistem, što promene u dizajnu čini vrlo komplikovanim. Nedostatak saradnje između dizajnera dovodi do povećanja iteracija i vremena dizajniranja proizvoda. 
CATIA - Freestyle Shape Design (FSX) koristi se za dizajniranje detalja na stilizovanim površinama zahvaljujući snažnim tehnologijama koje omogućuju transformiranje konceptualnih oblika u high-end stilizovane oblike koji su spremni za klasu – A ili proces proizvodnje.Glavne prednosti:


 • Intuitivno okruženje omogućuje jednostavno i brzo dizajniranje high-end stilizovanih oblika
 • Interaktivno menjanje estetskih oblika bazirano je na pristupu promena specifikacija, što omogućuje trenutne promene dizajna
 • Usklađenost sa standardima za estetsko oblikovanje proizvoda zahvaljujući setu alata za analizu i proveru kvaliteta
 • Podstiče istovremeni dizajn kroz usku saradnju između dizajnera i inženjera u jednom okruženju
CATIA FSX modul

Kontaktirajte naš tehnički tim za više informacija o CATMSE konfiguraciji