CATIA Composer

CATIA Composer

CATIA Composer je softver za izradu tehničkih ilustracija, servisnih uputstava, uputstava za eksploataciju, obuku i montažu. Uvodi novi način kreiranja potrebne dokumentacije, stvarajući nove dokumente uz pomoć grafičkih i interaktivnih modela. Poznavanje 3D modeliranja nije potrebno – dovoljno je imati samo gotov 3D model proizvoda od koga se dalje dobija tehnička dokumentacija.
Krajnje dobijeni dokumenti imaju sledeće osobine:

-    Prikaz 3D visoke rezolucije
-    Vektorske prikaze za ilustracije
-    Rasterske prikaze za kataloge i uputstva
-    Eksplodirane i detaljne poglede i anotacije
-    Automatsku izmenu dokumenta pri promeni originalnog 3D modela
-    3D dokumenti zamenjuju postojeće 2D crteže
-    Stari tekst je zamenjen novim grafičkim prikazom
-    Izrada prezentacija pomoću interaktivnog 3D i interaktivnog 3D on-line kataloga

Ovaj softver je namenjen planerima montažnog procesa, radnicima u pogonu i svima koji imaju potrebu da jednostavno i lako objasne i predstave dati sklop ili proizvod. Dinamični web obezbeđuje ne-papirna montažna uputstva, prikaz procesa montaže ili demontaže u realnom vremenu i određivanje vremena potrebnog za date operacije.


Prednosti
ovakvog načina rada su:

-    Smanjenje procesa planiranja sklapanja i montaže
-    Smanjenje vremena sprovođenja izmena
-    Povećanje produktivnosti
-    Potpuna eliminacija obuke za montažu radnika u pogonu

CATIA Composer pojednostavljuje i poboljšava sposobnost organizacije pri izradi 2D i 3D slike i interaktivne postupke za celi niz komunikacijskih proizvoda.

CATIA Composer cjelokupan sustav za dokumentaciju proizvoda

Podržava sve vodeće CAD data formate, tako da se može koristiti i u kombinaciji sa više različitih izvora modela – CATIA, SW, ProE, IGES, STEP, STL… Podržani su takođe i svi formati izlaznih dokumenata – 3DPDF,HTML, EXE, SVG, Jpeg, Tiff, Bmp, AVI…

Minimalna konfiguracija računara potrebna za CATIA composer:
-    MS Windows Vista
-    Procesor intel-pentium 4
-    512 MB Ram
-    3GB hard disk
-    3D OpenGL grafička kartica

Radno okruženje zasnovano na XML arhitekturi je lako za učenje i korišćenje, i dobra je dopuna alatima MS Office, PDF i HTML koji se najčešće koriste u ove svrhe, i stvara vezu između njih i 3D modela proizvedenog od inženjera u nekom CAD sofrveru.
Lako se integriše u postojeće informacione sisteme uključujući PLM i ERP sisteme. To omogućava automatsku izmenu u dizajnu koja je praćena odgovarajućom izmenom u izlaznom dokumentu 3Dvia composer-a, čime se smanjuje potreban dodatni rad na izlaznim fajlovima i smanjuje mogućnost greške usled neslaganja proizvoda sa datom tehničkom dokumentacijom.


Podelite svoju priču u 3D-u

Verujemo da efikasna komunikacija zahteva mnogo više od jednostavne prezentacije.
Zahteva novi način povezivanja s vašom publikom, način koji je efikasan i stvaran.

CATIA Composer pomaže profesionalcima u prodaji, marketingu proizvoda, obuci i podršci da efikasno objasne i promovišu svoje ideje. To radimo tako da uzimamo najbolje iz platforme 3DEXPERIENCE sa snažnim skupom autorskih i izdavačkih aplikacija za radnu površinu, internet i mobilnu isporuku


3dvia

PREUZMITE CATIA COMPOSER PREZENTACIJU