Infrastructure

Infrastructure

CATIA V5 pruža potpuno prilagodljivu platformu za zajedničko stvaranje proizvoda i upravljanje podacima u vezi proizvoda. Vrhunska arhitektura V5 pruža naprednu kontrolu modela za potrebe savremene industrije.


STEP Core Interface 1 (ST1)


CATIA - STEP Core Interface 1 pomaže korisnicima koji rade u heterogenom CAD / CAM okruženju za razmenu podataka u neutralnom formatu. Ovaj modul omogućava korisnicima interaktivno čitanje i pisanje podataka u formatu podataka STEP AP214 i STEP AP203, što omogućava pouzdanu naizmeničnu razmenu podataka između različitih sistema. Da bi se olakšao pristup podacima, CATIA verzija 5 nudi homogeno korisničko orkuženje za sve podržane formate, koristeći kontrole korisničkog okruženja kompatibilnog sa Windows sistemom i automatsko prepoznavanje STEP datoteke.
CATIA STEP core interface 

PPR PDM GATEWAY 1 (PX1)


CATIA - PPR PDM GATEWAY 1 poseduje alate za izgradnju sveobuhvatnog sistema između CATIA V5 i bilo kojeg PDM-a za uvoz / izvoz podataka u heterogenom okruženju. PX1 modul sa ugrađenim nizom API-ja koji omogućavaju razvoj i korišćenje vlastitog okruženja na druge PDM sisteme.
Uvozne / izvozne infrastrukture sastoje se od više komponenti pri čemu svaka ima specijalizovanu funkciju za izvršavanje nad razmenjenim podacima: ekstrakcija, validacija, mapiranje i usklađivanje.
Korisnik ima mogućnost da upravlja i pojednostavi sve informacije vezane za proizvod tokom celog životnog veka proizvoda bez obzira na njegove PDM sisteme, uz istovremeno održavanje integriteta i pouzdanosti podataka kroz sinhronizaciju.
CATIA ppr pdm

Kontaktirajte naše CATIA stručnjake za više informacija