MECODES

MECODES

Otkrijte nove dimenzije kolaboracije u razvoju elektro-mehaničkih proizvoda

 

 


CADCAM Grupa razvila je MECODES

 • MECODES je jedinstveni paket MCAD i ECAD kolaboracijskih rešenja koji prihvataju najnovije tehnologije, razmenu formata podataka i protokola za poboljšanje dizajna proizvoda, smanjenje troškova i omogućavanje mnogo interdisciplinarnih inovacija.
 • CADCAM Grupa razvila je novu generaciju MECODES softvera za integraciju na tržištu vodećih rešenja za mehanički dizajn CATIA V5, sa najvažnijim sastavima za elektronski PCB dizajn. MECODES je dizajniran posebno za kolaboraciju CATIA V5 sa Mentor Graphics Xpedition i PADS-om, Altium Designer i Cadence Allegro.

MECODES paket sadrži:

 • MECODES EDMD za CATIA V5 i Mentor Graphics Xpedition i PADS kolaboracija stvorena prema novim preporukama EDMD (ProSTEP iViP Association)
 • MECODES za CATIA V5 i Altium integraciju zasnovanu na IDF V3 industrijskim standardima i ojačanu prilagođenim XML šemama
 • MECODES CADENCE Multi-Layer uvoz u CATIA V5 zasnovan na novom IDF3 ++ standardu

 

Kontaktirajte stručnjake CADCAM Grupe i pošaljite zahtev za posetu, demonstraciju i savetovanje:

Kliknite ovde za kontakt

 

Koristite MECODES za:

 • Poboljšan kvalitet dizajna, brži razvoj procesa i redukovanje ponovnog rada kroz kolaboraciju
 • Optimiziranje i skraćenje razvojnih ciklusa kroz integraciju
 • Povećanje inovacija proizvoda i procesa kroz komunikaciju
 • Napredne proizvodne analize multidisciplinarnih rezultata u 3D prikazu
 • Smanjenje vremena lansiranja na tržište rešavanjem prepreka kroz komunikaciju u celom procesu razvoja proizvoda
 • Ubrzani povrat investicija brzim uvođenjem novih proizvoda na tržište

 

Know-how:

 • Razvoj svih vrsta skripti aplikacija koje se koriste u CATIA V5 i raznim ECAD alatima za automatizaciju često ponavljanih poslova ili poboljšavanje funkcionalnosti CAD alata. Obuhvaćeno je povezivanje na spoljne PDM sisteme, automatizacija export/import-a, automatizacija generisanja izveštaja, poboljšanje izveštaja s dinamičkim podacima, upravljanje korisnicima i mnogi drugi poslovi ili unapređenja.
 • Osnovna specijalnost je razvoj dinamičkih skripti korišćenjem VBA/VBScript tehnologije koje se mogu prilagoditi specifičnim potrebama korisnika s naše strane ili od strane samog korisnika.
 • Povlačenje podataka iz CAD modela pomoću skripti možemo uraditi i druge poslove: automatizirati dodavanje korisničkog ulaza u model ili spoljnu bazu podataka ili spoljni PDM sistem, dodavati podatke o procesu, izvoditi proračune, slati elektronsku poštu itd.
 • Kada nam je potrebna nova funkcija ili komanda ,meniji se mogu proširiti s novom komandom iz skripte što je izuzetno važno za aplikacije gde se zahteva jednostavno održavanje i mogućnost proširenja.

Za više informacija posetite MECODES veb stranicu.