Q-checker

Q-checker

Sistem upravljanja kvalitetom podataka proizvoda (Product Data Quality - PDQ), Q-Checker je vodeći svetski sistem za osiguranje kvaliteta pri virtuelnom razvoju.


Kada se koristi od početka procesa konstruiranja, Q-checker od starta poboljšava i podstiče saradnju između inženjera. Ključ uspešne implementacije je integracija i prilagođavanje postojećim PLM procesima unutar fabrike. Proizvod Q-Monitor pomoću statističkih procena omogućava uspostavljanje kontinualnog procesa poboljšanja za PDQ. U CATIA-i, proverom metodologije rada pokrivaju se nove važne oblasti integriteta modela, pored geometrije i standardnih kriterijuma.Porodica proizvoda Q-checkera obuhvata celokupni proces, kako za interne potrebe tako i za eksterne dobavljače:

• Q-Checker kontroliše Vaš kvalitet podataka CATIA V4, V5 i V6

• Q-Monitor predstavlja sliku u visokoj rezoluciji

• Q-PLM povezuje i integriše Vaše PLM okruženje

Q-checker for CATIA

Prednosti:

Ušteda vremena pri modifikaciji modela - Rešavanje geometrijskih problema predstavlja značajan faktor, ne samo u smislu vremena i kvaliteta, već i u izgubljenim ljudskim i materijalnim resursima. Uz Q-Checker kritični nedostaci mogu se prepoznati i popraviti pre nego što neispravne funkcije dovedu do dodatnih geometrijskih problema.

Informisanost konstruktora - Q-Checker pretpostavlja i beleži zahteve svih predstojećih primena modela, čak i tamo gde ih konstruktori ne prepozaju.

Proaktivno učenje - Proces učenja ponekad može zahtevati naporan i iscrpan rad, naročito kada su u pitanju manje iskusni konstruktori koji moraju raditi u skladu sa određenim CAD standardima kupca. Q-Checker može pomoći identifikacijom uobičajenih procesnih grešaka i neuobičajnih praksi.

Promoviše upotrebu postojećeg modela – Imajući u vidu da su greške sastavni deo rada tokom modeliranja, većina korisnika se pre odlučuje za modeliranje ispočetka, umesto modifikacije postojećih modela. Ovo je dodatni trošak u procesu konstruiranja, koji se može eliminisati pomoću Q-checker-a.

Korišćenje internih CATIA standarda - Q-Checker olakšava korišćenje postojećih standarda i specifikacija prilikom razvoja modela u CATIA, što konstruktore čini znatno produktivnijim i postiže se znatno viši nivo kvaliteta.

Pouzdanost dobavljača – OEM (Original Equipment Manufacturer) fabrike koje rade sa Q-checker-om imaju mogućnost da svojim dobavljačima šalju podatke visokog kvaliteta. Istovremeno, fabrike mogu zahtevati da njihovi dobavljači koriste posebne metode provere. Dobavljači koji koriste Q-Checker mogu obezbediti svojim klijentima i partnerima isporuku preciznih modela čiji je razvoj zasnovan na opštim praksama modeliranja.

Provera datoteka prenetih sa drugih CAD softvera - Korisnici CATIA-e često moraju koristiti više CAD softvera i podataka, što je praksa koja prilikom transfera podataka može dovesti do problema. Q-Checker omogućava identifikovanje grešaka i prilagođavanje standarda brzo i efikasno, što omogućava brži rad sa modelom.


Za više infomacija kontaktirajte nas ili kliknite ovde.