SIMULIA Tosca

SIMULIA Tosca

Tosca je rešenje iz SIMULIA portfolia koje uključuje vodeće tehnologije za topološku optimizaciju struktura sa ciljem brzog konstruisanja i oblikovanja lakih i krutih komponenti koje su otporne na zamor.

Tosca-Structure i Tosca-Fluid su programska rešenja koji služe za optimizaciju topologije konstrukcijskih delova na temelju postojećih FEM i CFD simulacija.

Tosca-Structure se koristi za optimizaciju delova i sklopova na temelju rezultata mehaničkih analiza.

Tosca-Fluid se koristi za topološku optimizaciju na osnovu analize neparametarskog toka fluida.


Preuzmite brošuru o Tosca Structure programskom rješenju

Preuzmite brošuru o Tosca Fluid programskom rešenju


Slobodno Kontaktirajte CADCAM DATA tim za više informacija


Tosca structure funkcionalnosti


Tosca fluid funkcionalnosti