Uni skripta

Olakšajte si posao

UNI Skripta je rešenje, intelektualno vlasništvo CADCAM Grupe nastalo 2012.  godine kao univerzalno rešenje za najčešće zahteve korisnika prilikom kreiranja crteža u CATIA-i V5.
Našim korisnicima je uveliko olakšan prenos podataka iz 3D dizajna u 2D crteže čime se smanjila količina ručnog uređivanja podataka na crtežima.

UNI Skripta omogućava uređivanje i pregled osobina komponenata ili izračunavanje vrednosti mase i volumena na osnovu konstruisanih oblika i dodeljenog materijala.
UNI Skripta je softverski dodatak za CATIA-u V5, koji ima sledeće karakteristike:

  • Stvaranje i uređivanje osobina komponenata sklopa u CATIA-i kroz korisničko okruženje
  • Kreiranje sastavnice sa osobinama komponenata u MS Excel dokumentu
  • Kreiranje sastavnice sa osobinama komponenata u dokumentu crteža u CATIA-i
  • Automatsko upisivanje osobina dokumenta u zaglavlje crteža
  • Kreiranje i nadopunjavanje tablice redosleda promena nad dokumentom
  • Automatsko popunjavanje sastavnice i označavanje pozicija na crtežu
  • Olakšava prenos iz 3D dizajna na crteže


Uređivanje osobina više komponenti odjednom
Uni Skripta uređivanje više osobina odjednom
Pobrojane komponente i baloni na crtežu
Uni skripta pobrojane komponenteOVDE MOŽETE PREUZETI UPUTSTVA ZA UNI SKRIPTU