Tosca Structure

Uvod u Tosca Structure

Tosca Structure je programsko rešenje koje omogućava topološku optimizaciju površina proizvoljnih 3D modela i optimizaciju debljine i ojačanja delova od savijenog lima. Optimizacija se temelji na naprednim FEM algoritimima pomoću kojih se proizvod može optimizovati već u fazi razvoja. Na ovaj način se može ubrzati i poboljšati proces konstrukcije lakih, krutih i izdržljivih delova i smanjiti broj prototipova, ispitivanja i kontrola u razvoju proizvoda. 

Teoretski deo kursa pokriva osnove optimizacije proizvoda, a u praktičnom delu će polaznici naučiti kako da optimizuju razne modele. 

Program kursa (16 sati):

  • Uvod u strukturnu optimizaciju 
  • Definicija optimizacijskog problema u različitim alatima (Abaqus CAE, Tosca ANSATM, Tosca Structure.gui, Tosca za ANSYS Workbench)
    Uvod v Tosca Structure
  • Kako postići najbolju konstrukciju topološkom optimizacijom sa modulom Tosca Structure.topology
  • Vizualizacija, postprocesiranje (eng. postprocessing) i potvrda rezultata (eng. result validation)
  • Produžetak radnog veka, smanjenje naprezanja i povećanje vlastite frekvencije  optimizacijom oblika površine u modulu Tosca Structure.shape
  • Optimizacija debljine lima (zavareni proizvodi, ...) sa modulom Tosca Structure.sizing
  • Povećanje krutosti konstrukcija od savijenog lima optimizacijom izdržljivosti sa modulom Tosca Structure.bead
  • Integracija Tosca Structure rešenja u razvojni proces- interakcija sa FEM alatima i unos podataka u CAD programska rešenja


Kome je kurs namenjen?

Tosca structure kurs preporučujemo svima koji žele da nauče da optimizuju topologiju površina, nezavisno od toga koji FE-solver i alate za pri/post procesiranje koriste. Polaznici kursa bi trebalo da imaju osnovna CAE znanja. 

Kontaktirajte nas za više informacija o kursu, prijavama i datumima održavanja. 

Logo CCG obrazovni centar