Uvod u SIMULIA Abaqus

Model iz SIMULA Abaqus-a

Ovo je kurs za upoznavanje sposobnosti softvera Abaqusa za modelovanje i analizu. On nam pokazuje kako da rešimo linearne i nelinearne slučajeve, zadamo i nadgledamo zadatke analize i vidimo rezultate simulacije koristeći interaktivne interfejse. Objašnjavaju se: Abaqus/CAE, Abaqus Standard i Abaqus Explicit.  


Kurs je podeljen na lekcije, demonstracije i radionice. One su osmišljene da pojačaju koncept prezentovanja kroz lekcije. Namenjene su da korisniku obezbede iskustvo rada i ispravljanje grešaka na realnim modelima analize.

Po završetku ovog kursa, moći ćete da:

 • Koristite Abaqus/CAE za kreiranje modela konačnih elemenata
 • Koristite Abaqus/CAE za zadavanje i nadgledanje zadataka analize
 • Koristite Abaqus/CAE za pregled i procenu rezultata analize
 • Rešite strukturne probleme koristeći Abaqus/Standard i Abaqus/Explicit, uključujući efekte ne linearnosti materijala, velikih deformacija i kontaktnih problema

SIMULIA CERTIFIED SPECIALIST

Časovi kursa:

 • Lekcija 1:  Pregled Abaqus-a
 • Lekcija 2:  Rad sa geometrijom u Abaqus-u
 • Lekcija 3:  Rad sa modelima kreiranim van Abaqus-a
 • Lekcija 4:  Osobine materijala i preseka
 • Lekcija 5:  Sklopovi u Abaqus
 • Lekcija 6:  Koraci, Izlaz, opterećenja i granični uslovi
 • Lekcija 7:  Importovani mrežni model i geometrija
 • Lekcija 8:  Upravljanje zadacima i prikaz rezultata
 • Lekcija 9:  Linearni i nelinearni problemi
 • Lekcija 10: Statička analiza
 • Lekcija 11: Statička analiza, Linearna perturbacija; izvijanje i frekventna analiza, složena analiza
 • Lekcija 12: Dinamička analiza
 • Lekcija 13: Tehnike analize
 • Lekcija 14: Ograničenja i veze
 • Lekcija 15: Kontakti
 • Dodatak: Kriterijum izbora elemenata, analiza nelinearnih kvazi statičkih problema; analiza prenosa toplote i toplotnog opterećenja

Za koga je namenjeno?

Novi Abaqus korisnici koji prvenstveno koriste Abaqus/CAE za kreiranje modela. Nije potrebno prethodno znanje Abaqus-a, ali je poželjno poznavanje metoda konačnih elemenata. Takođe poznavanje interaktivnog modelovanja je poželjno ali nije neophodno.

 Slobodno nas kontaktirajte za više informacija o ovom kursu.

Prijava: [ONLINE] SIMULIA Abaqus kurs 25.05.2020 - 03.06.2020