Boeing na poti modernizacije s 3DEXPERIENCE platformo

Boeing na poti modernizacije s 3DEXPERIENCE platformo

Največje svetovno letalsko podjetje in vodilni proizvajalec komercialnih letal ter obrambnih, vesoljskih in varnostnih sistemov, Boeing izvaja modernizacijo celotnega sistema proizvodnje in razširja uporabo programskih rešitev iz portfelja podjetja Dassault Systemes. Po 18 mesecih temeljitih in zahtevnih analiz tehničnih zmožnosti in funkcionalnosti, ter analiz stroškov in poslovnih prednosti je prinesena strateška odločitev za prehod na 3DEXPERIENCE platformo, ki je bila zaključena s podpisom pogodbe v vrednosti 1 milijarde dolarjev.

Vrhunski ameriški izvoznik, ki oskrbuje letalska podjetja in državne službe v 150 državah, bo v naslednjih 30 letih kot del strateške odločitve uporabljal 3DEXPERIENCE platformo za upravljanje proizvodnih procesov (eng. Manufacturing Operations Management) in življenjskim ciklusom proizvoda (eng. Product Lifecycle Management). Boeingovi proizvodi in usluge vključujejo komercialna in vojna letala, satelite, orožje, elektronske in obrambne sisteme, sisteme za pogon, napredne informacijske in komunikacijske sisteme ter logistiko in usposabljanje.

Razvoj proizvodov bo podpirala 3DEXPERIENCE platforma, ki vsebuje industrijske rešitve prilagojene potrebam podjetij iz letalske in vojne industrije: Winning Program, Co-Design to Target, Ready for Rate, Build to Operate i License to Fly3DEXPERIENCE platforma ima intuitiven navigacijski meni ti. kompas na katerem se nahajajo aplikacije programskih rešitev kot so CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, SolidWorks. Prav tako vsebuje dodatne socialne in kolaborativne aplikacije, aplikacije za 3D modeliranje, projektiranje, simulacije in tudi aplikacije za inteligentno upravljanje z podatki, iskanjem in sistematizacijo podatkov.

Z implementacijo industrijskih rešitev, ki so prilagojene za podjetja iz letalske in vojne industrije, Boeing izboljšuje digitalno sodelovanje med končnimi uporabniki, procesom projektiranja, inženiringa, analize, proizvodnega planiranja in izvršnih aktivnosti v korporaciji. Uprava korporacije Boeing navaja da je odločitev za razširitev sodelovanja s podjetjem Dassault Systemes ključni mejnik proti digitalni transformaciji in modernizaciji, ter da temelji na skupni želji da se spremeni način kako Boeing povezuje, raziskuje in bogati svet.


Boeing 3D model na 3DEXPERIENCE platormi v aplikaciji CATIA piping and tubingIndustrijske rešitve na 3DEXPERIENCE platformi povezujejo vse oddelke in procese v edinstveno okolje brez potrebe po spremembi formata podatkov. Platformo je mogoče integrirati s več različnih CAD, CAM, CAE, ERP, PDM ali PLM sistemi. Tako lahko različni oddelki, ki sodelujejo pri proizvodnji končnega proizvoda, od projektne pisarne, inženiringa, uprave, marketinga, prodaje in zunanjih sodelavcev lahko ustvarijo edinstveno izkušnjo za svoje potrošnike in uporabnike.

Glede na to da platforma deluje z edinstveno bazo podatkov je mogoče zagotoviti pravočasne informacije in kvalitetno komunikacijo vseh udeležencev procesa. Prav tako je mogoče simulirati proizvode in procese, zgodaj odkriti pomanjkljivosti, preprečiti potencialna tveganja, nepravilnosti v kvaliteti in podobno, vse to preden se izdela fizični prototip. Zaradi svojih funkcionalnosti, 3DEXPERIENCE platforma omogoča znatne prihranke iz vseh vrst resursov, omogoča večjo produktivnost in inovativnost za nemoteno delovanje skozi celoten življenjski ciklus proizvoda in vrednostne verige. 
Pregled industrijskih rešitev za letalsko in vojno industrijo

Kontaktirajte naš tehnični tim za več informacij o 3DEXPERIENCE platformi