CNC&IT projekt dobil prizanje!

star projectCNC&IT projekt
, v katerem je sodeloval CADCAM Lab, je dobil visoko priznanje kot primer dobre prakse in je v European Shared Treasure (EST) bazi označen kot Star Project  .
Cilji projekta so bili dvig strokovnih kompetenc učiteljev in tehničnih veščin dijakov v partnerskih srednjih strokovnih in poklicnih šolah, ter izboljšanje učnih načrtov na področjih CNC tehnologije in informacijskih tehnologij.

Glavni rezultati projekta so novi izdelki -  značilni spominki regij iz katerih prihajajo sodelujoče šole, spletna stran in multimedijski učni materiali.

CNC&IT