Napredno načrtovanje in časovno planiranje z DELMIA Ortems

Napredno načrtovanje in časovno planiranje z DELMIA Ortems

Prilagodite proizvodnjo realnemu času

 

Ali še vedno uporabljate excel tabele / preglednice za načrtovanje proizvodnje? Se srečujete s pomembnimi operativnimi omejitvami? Imate težave z izmenjavo / deljenjem podatkov in njihovo integracijo z ERP (ang. Enterprise Resource Planner) in drugimi sistemi? Podatki niso v realnem času?

Večina tabel temelji na predvideni zmogljivosti, času izdelave in obremenitvah. Vemo pa, da je proizvodnja dinamična in da so podatki v realnem času ključni za odzivanje na spreminjajoče se potrebe in priložnosti.


 Mi vam nudimo idelano rešitev

 

Advanced Planning and Scheduling (APS) rešitve so močna orodja, s pomočjo katerih boste lahko izkoristili prednosti agilne proizvodnje. 

 

APS rešitev bo odpravila omejitve pri načrtovanju excel tabel / preglednic, tako da vam bo zagotovila en vir podatkov, na katerega se boste lahko sklicevali vsi. Podatki bodo v realnem času in bodo temeljili na dejanskih pogojih v vašem obratu ali proizvodni liniji. Podatke o naprednem načrtovanju in optimizaciji so vključeni v dobavno verigo, obrat in delovno silo.

Pregled dejanskega stanja v proizvodnji lahko dobite kadarkoli med proizvodnim procesom.


Zagotavljanje moči agilne proizvodnje

 

Ko se proizvodnja še naprej razvija, postaja agilnost vse pomembnejša- agilna proizvodnja vam omogoča, da ste bolj:
 • Fleksibilni – z možnostjo prilagajanja sistemov tako, da ustrezajo spreminjajočim se potrebam, in z optimizacijo rezultatov,
 • Odzivni – tako se lahko hitro odzovete na spreminjajoče se potrebe kupcev in tržne priložnosti
 • Prilagodljivi – prilagodite se lahko spreminjajočim se proizvodnim potrebam, ko se pojavijo.

DELMIA Ortems je naša rešitev za napredno načrtovanje in časovno planiranje

 
Z našo APS rešitvijo boste vnaprej prepoznali in načrtovali nepredvidene dogodke. Programska oprema za načrtovanje proizvodnje vam bo omogočila, da vnaprej predvidite materialne omejitve, orodje za načrtovanje pa bo vaše splošno delo uskladilo z vašimi trenutnimi in prihodnimi delovnimi omejitvami. Z jasno sliko sedanjih in prihodnjih potreb lahko hitro odkrijete in odpravite ozka grla v proizvodnji. Naš APS vam bo pomagal pri upravljanju zmogljivosti strojev, linij in obratov za povečanje pretočnosti in učinkovitosti.


Sodelujte in simulirajte z DELMIA Ortems

 

Ena glavnih prednosti DELMIA Ortmes APS je, da spodbuja sodelovaje v celotni organizaciji. Zlahka boste delili podrobnosti o načrtovanju in ključne KPI pokazatelje v vseh oddelkih, vsi podatki pa se bodo brez težav integrirali v vaš obstoječ ERP sistem. Sodelovanje sega tudi na vaše partnerje v dobavni verigi in njihove podizvajalce.

Sodelovanje vam bo pomagalo doseči znatno zmanjšanje:

 • Zalog in materialov
 • WIP (ang. Work-in-Process)
 • Čas proizvodnje

Če želite postati agilen proizvajalec, morate imeti možnost hitro določiti najboljši potek ukrepanja, ko so pojavijo nepredvidljive situacije. Najboljši način za to je, da izvajate učinkovite simulacije z dejanskimi podatki o proizvodnji in tako določite najboljši rezultat.


Z DELMIA Ortems APS lahko zaženete simulacije s podatki v realnem času, da odpravite pričakovane in nepričakovane proizvodne omejitve. Naš APS vam bo omogočil, da:

 • Zaznate preobremenitve zmogljivosti, ko se pojavijo z našimi prilagojenimi algoritmi za prerazporeditev obremenitev
 • Prilagodite obvestila in operativna opozorila za delo in specifikacije vašega obrata
 • Optimizirate operacije in razporedite/dodelite opravila skozi več resursov z algoritmi , ki upoštevajo omejitve vaših proizvodnih zmogljivosti.
 • Simulirate in modelirate katerikoli scenarij v kateremkoli obratu.

Programska oprema DELMIA Ortems vam bo pomagala:

 • Dosledno izpolnjevati ciljne datume proizvodnje
 • Zmanjšati zaloge surovin in WIP
 • Povečati pretok in izkoriščenost proizvodnje
 • Zmanjšati čas cikla in čas, potreben za odpravo omejitev v proizvodni in dobavni verigi
 • Zmanjšati stroške z izboljševanjem dobavne verige, proizvodnje in učinkovitosti delovne sile
 • Izboljšati sodelovanje in izmenjavo informacij v vaši organizaciji

Kaj pravijo DELMIA Ortems APS uporabniki:

 

"DELMIA nam je pomagala zmanjšati zalog za 27%, povečati našo produktivnost za 18% in zmanjšati odpadke za 35%"
(Jean Kasapyan, Industrial Director v Speed Group )
 

„DELMIA je orodje, ki je nujno potrebno za našo organizacijo. V Ulysse Nardin so vsi oddelki popolnoma zadovoljni z vsakodnevno uporabi te rešitve. "

(Stefano Marzo, Head of Movements Supply Chain v Ulysse Nardin)