DELMIA Robotics

DELMIA Robotics

Trg, ki postaja vse bolj zahteven in se vse hitreje spreminja, narekuje potrebo po vse pogostejših inovacijah in neprestanem izboljševanju izdelkov. Poleg vse hitrejšega razvoja svojih izdelkov morajo podjetja izdelke tudi predstaviti in umestiti na trg v čim krajšem možnem času. Takšno okolje inženirjem in razvijalcem predstavlja vse večji izziv pri hitrem prilagajanju tržnim spremembam, zato podjetja potrebujejo programske rešitve, ki jim omogočajo umestitev proizvodov na trg v čim krajšem času.

Kako kompleksna je problematika uvajanja novih izdelkov in njihova umestitev na trg, se najbolj izrazito vidi, ko je v podjetjih potrebno spremeniti avtomatizirane proizvodne linije, pri katerih je sodelovanje inženirjev in razvijalcev (programerjev) ključnega pomena. Podjetje Dassault Systèmes je v ta namen razvilo programsko rešitev DELMIA, ki omogoča off-line programiranje in simulacijo industrijskih robotov, ki obratujejo na proizvodnih linijah.


Današnje avtomatizirane proizvodne linije morajo, poleg visoke natančnosti izdelave, zadovoljiti še naslednje zahteve:

• Morajo biti prilagodljive, saj zaradi pogostih sprememb samega proizvoda, prihaja na njih do sprememb ali nadgradenj

• Omogočati morajo hiter transport izdelkov po proizvodni liniji, da bi se kar najbolj prihranilo pri času transporta izdelkov

• Morajo biti zanesljive, da obstajajo čim manjše možnosti, da med njihovim delovanjem pride do napak, ki bi povzročile izmet

Ravno DELMIA pa je rešitev, ki ponuja fleksibilno in enostavno delo z avtomatiziranimi linijami, kot na primer: definiranje gibanja robotov na proizvodnih linijah, določitev njihovih položajev na sami liniji, programiranje in na koncu tudi simuliranje celotnega delovnega okolja ter proizvodnega procesa izdelave proizvodov.


Simulacijo industrijskih robotov v DELMIA


DELMIA, programska rešitev podjetja Dassault Systèmes, z ustvarjanjem virtualnih proizvodnih postrojenj v industrijskem obratu, je za inženirje in razvijalce integrirano orodje za simulacijo in off-line programiranje industrijskih robotov. Modeliranje izdelkov na želeni način in modeliranje točno tistih proizvodnih operacij, ki jih želimo uporabiti kasneje pri ustvarjanju proizvodov v realnem okolju podjetjem omogoča, da prihranijo veliko časa in virov. Če v programski opremi DELMIA nastavimo vse potrebne parametre in sprogramiramo vse industrijske robote na virtualni proizvodni liniji, bomo lahko vse podatke kasneje enostavno prenesli na postavljene proizvodne linije, kar znatno poveča prihodke podjetja zaradi prihranka časa sprememb industrijskih procesov in linij, ki bodo minimalne ali pa jih sploh ne bo. To pomeni, da skrajšamo čas za postavljanje procesa razvoja novega izdelka, saj lahko vnaprej predvidimo in načrtujemo procese na industrijskih linijah za proizvodnjo novega proizvoda, prilagodimo vse parametre industrijskih robotov na proizvodnji liniji in na koncu pohitrimo zagon celotnega sistema, kar skrajša celoten čas do končne umestitve proizvodov na trg.

Ta opravila pa so sedaj precej bolj enostavna, saj se v programski opremi DELMIA, vzporedno s proizvodnjo trenutnih proizvodov, opravljajo tudi vse prilagoditve v virtualni realnosti za proizvodne procese novih proizvodov. Prav tako se lahko izvedejo analize možnosti pojavljanja napak, kot tudi njihovo odpravljanje ali zmanjšanje možnosti za njihov nastanek, znotraj same DELMIE, še preden začnemo programe uporabljati za delo v realnem okolju. To je eden izmed načinov zagotavljana, da ne bo prišlo do nepričakovanih prekinitev proizvodnje, kar bi hkrati pomenilo finančne izgube.

Poleg zmogljivosti, ki jih DELMIA ponuja za predvidevanje in odpravljanje napak v proizvodnem procesu, programska oprema inženirjem in programerjem omogoča, da s skupnim delom kar najbolj povečajo zasedenost vseh robotov in s tem dvignejo učinkovitost proizvodne linije.


Modeliranje proizvodnih operacij v DELMIA-i


Če ima podjetje podatke o proizvodnih linijah, časih izdelave proizvodov, porabljenemu materialu in potrebnih finančnih sredstvih, poleg tega pa tudi možnost analize pojavljanja in odpravljanja napak, je na dolgi rok možno na analitičen način mogoče predvideti tudi razvojno pot podjetja, seveda če ob tem upoštevamo tudi trende na trgu. Vse te možnosti pa postanejo resničnost ob uporabi programske rešitve DELMIA, katero je razvilo podjetje Dassault Systèmes.


S kombinacijo treh delov, ki sestavljajo in vplivajo na življenjski ciklus izdelka, oziroma vplivajo na sam končni izdelek, proizvodne procese in vire, ki so potrebni za izdelavo proizvoda, programska rešitev DELMIA nudi:

• Virtualno načrtovanje in analizo makro proizvodnih procesov (načrtovanje proizvodnega obrata, načrtovanje časov izdelave, vrednotenje proizvodov, optimizacijo procesov in virov, analizo vseh stroškov in optimizacijo proizvodnih linij);

• Virtualno načrtovanje mikro procesov proizvodnje – izdelavo (proizvodnja ter vzdrževanje strojev in orodij, montažne linije, podrobno načrtovanje razporeda znotraj vsake proizvodne linije, učinkovitost delovne sile in interakcije med različnimi dejavniki v proizvodnem obratu);

• Načrtovanje virov in simulacije (simulacija proizvodnega toka tovarne, simulacija gibanja vsakega industrijskega robota, off-line programiranje industrijskih robotov, analiza ergonomije delovnega okolja, analiza vsakega dela proizvodnega obrata)Programska rešitev DELMIA inženirjem in programerjem nudi platformo, na kateri lahko skupaj in istočasno razvijajo proizvodne obrate in tako izboljšuje in poenostavlja upravljanje proizvodnih linij podjetja. Uporaba te platforma omogoči znatno skrajšanje proizvodnih časov, zmanjšuje možnost nastanka napake v proizvodni liniji in na ta način omogoči znatne finančne prihranke, skrajšuje čas izdelave izdelkov in to na tak način, da so končni kupci zadovoljni s kvaliteto in ceno proizvoda. Z razvojem takšnih programskih rešitev upravičeno pričakujemo, da bodo podjetja izboljševala svoje proizvodne obrate bistveno hitreje in učinkoviteje kot do sedaj, programerji in inženirji pa se bodo vedno bolj ukvarjali le še s problematiko skrajševanja proizvodnih časov.
Za več informacij o programski rešitvi DELMIA Robotics se obrnite na ekipo CADCAM Lab