FloTHERM XT – produkt leta 2015!

FloTHERM XT – produkt leta 2015!


Produkt leta 2015

Že 40 let revija Electronic Products izbere nabor produktov, za katere verjamejo, da so izvrstni.
Izbor se izvrši na podlagi temeljnega doprinosa k razvoju tehnologije in njene aplikacije v praksi, inovacij v dizajnu in dobremu razmerju cena/kvaliteta. Uvrščenost v omenjeni nabor produktov seveda pomeni svojevrstno priznanje razvijalcem produkta. 

Revija Electronic Products je na podlagi kriterijev letos zaradi svojega izjemnega doprinosa k področju elektronike izbrala tudi produkt FloTHERM XT in ga nagradila z laskavim naslovom produkt leta 2015!FloTHERM XT je unikaten programski paket, namenjen termalnim simulacijam na področju elektronskih komponent in je v današnjem času nepogrešljivo orodje v vseh fazah razvoja z namenom izboljšanja zanesljivosti in dizajna elektronskih komponent. FloTHERM XT povezuje mehanske in elektronske komponente CAD orodij ter omogoča izvedbo termalnih analiz že v zgodnji fazi razvoja komponent. Program ponuja zanesljivo geometrijsko podporo za modeliranje kompleksnih geometrijskih sklopov in podpira tranzientne termalne analize z upoštevanjem Joulovega segrevanja.

Prav tako program ponuja veliko število dodatnih orodij, kot je naprimer možnost parametričnih analiz in možnost detajlne 3D predstavitve kompleksnih tiskanih vezij. FloTHERM XT-jeva CAD tehnologija vključuje močno orodje za mreženje, ki hitro in z lahkoto natančno pomreži kompleksne geometrije. Kot program je torej FloTHERM XT integralno orodje za definiranje, simuliranje in analiziranje elektronskih komponent, ki omogoča parametrične študije geometrije, materialnih lastnosti in ostalih procesnih parametrov z namenom korenite izboljšave razvoja elekronskih komponent.Preberite več FloTHERM XT.