Industrija 5.0 se približuje

Industrija 5.0 se približuje

Proizvodne procese in operacije, ki jih usmerjajo trendi, pod imenom Industrija 4.0, je možno še dodatno nadgraditi in izboljšati operativne funkcije. Trend Industrija 4.0 na polovici svojega razvoja že kaže začetne znake morebitnih sprememb na osnovnih področjih procesov, ki jih bo prinesel nov trend, Industrija 5.0.

Industrija 4.0 predstavlja integracijo sodobnih informacijskih sistemov in tehnologij s fizično proizvodnjo in procesi, kar omogoča razvoj novih trgov in modelov. Da bi podjetja bila konkurenčna na trgu in sledila razvoju, je popolna digitalizacija procesov postala eden glavnih ciljev podjetij, je pa tudi splošno načelo, na katerem temelji Industrija 4.0.


Pregled vseh 5 industrijskih revolucij

Vsem aktivnim udeležencem v industriji je jasno, da se le-ta razvija z visoko hitrostjo, prilagodljivost sistemov pa je omogočila spremembe v vse krajših časovnih intervalih, tako da so odzivi na končni izdelek skoraj trenutni. V skladu s povratnimi informacijami aktivnih udeležencev procesa Industrije 4.0 (inženirji, operaterji, upravitelji) in končnih uporabnikov, se oblikuje predstava o prihajajočih spremembah že v sami zasnovi procesa. Popolna digitalizacija sistema, ki povezuje vse udeležence v celovit verigo, je znatno povečala produktivnost in učinkovitost procesa. Vendar pa je za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti pri razvoju novih proizvodov potrebno v določenih segmentih bolj aktivno vključevati inženirje in povečati vpliv človeškega faktorja na celoten sistem.

Industrija 5.0 mora izboljšati kreativnost in inovativnost človeškega uma z naprednimi, sodobnimi in digitalnimi industrijskimi procesi. Trenutno stanje na trgih kaže prek sistema povratnih informacij na to, da človeške ustvarjalnosti ni mogoče izključiti. Po drugi strani pa je za zmanjšanje možnosti nastanka neželenih napak in izgub potrebno vpliv človeškega faktorja omejiti. Celota, ki bo povečala ustvarjalni vpliv človeškega uma na industrijske procese in ga združila v največji meri z digitalnimi procesi, predstavlja industrijsko revolucijo pete generacije.Zadovoljstvo kupca, kot eden ključnih dejavnikov razvoja industrije, zagotavlja umestitev proizvoda in odpira nove trge. Industrija 5.0 bo omogočila ustvarjanje izdelkov visoke stopnje personalizacije, kar posledično pomeni večje zadovoljstvo kupcev.