Kako se prebiti na svetovni avtomobilski trg?

Kako se prebiti na svetovni avtomobilski trg?

Avtomobilska industrija kot ena od vodilnih industrij na svetu v veliki meri narekuje hitrost razvoja vseh industrij in vpeljevanje inovacij v tehnoloških procesih. Osvajanje svetovnega trga in hitro odzivanje na zahteve kupcev je eden glavnih ciljev ne samo avtomobilskih podjetij, temveč tudi njihovih dobaviteljev in vseh udeležencev v dobavni in logistični verigi. Fleksibilnost in sposobnost izboljšanja procesa v najkrajšem možnem časovnem intervalu z ekonomsko donosnostjo bo ustvarila prednost pred konkurenco. Dobavitelji morajo kot eden od ključnih elementov v proizvodnem ciklu, prilagoditi svoje sisteme in delovno okolje potrebam trga. Za uspeh je potrebno slediti trendom in izboljšati proces z uporabo sodobnih sistemov.

»Industrija 4.0« predstavlja integracijo sodobnih informacijskih sistemov in tehnologij ter fizično proizvodnjo in procese, kar omogoča razvoj novih trgov. Da bi bili dobavitelji konkurenčni na trgu in sledili razvojnemu toku, je popolna digitalizacija eden od glavnih ciljev. Potreba po razvoju takšnih sistemov je bila prvič izražena v zahtevah avtomobilske industrije, ki se mora učinkovito odzvati na vse spremembe, zlasti v množični proizvodnji.

Za razvoj metod in programske opreme, ki podpirajo izboljšanje teh sistemov, je sodelovanje inženirjev in ekonomistov v raziskovalnih in razvojnih projektih eden od pomembnih dejavnikov. Različna orodja, metode, analize podatkovne baze so del integriranega sistema v procesu izboljšav.  Vsi ti elementi, predstavljeni s programskimi rešitvami, v veliki meri olajšajo celoten proces, prihranijo čas, zmanjšajo nepotrebne stroške in povečajo produktivnost. Programske rešitve, ki jih združuje skupna platforma, predstavljajo enega največjih dosežkov razvojnih centrov in sodobne industrije, rezultati pa so bili ocenjeni z najvišjimi ocenami. Platforma 3DEXPERIENCE®, katero je razvila družba Dassault Systèmes predstavlja eno od teh rešitev.


Dobavljači auto industrije, delovi, oprema i komponente


Dejavniki, ki narekujejo poslovanje in položaj podjetja na trgu, so kakovost izdelka, čas njegove proizvodnje in dostave ter cena izdelka. Te dejavnike lahko optimiziramo z uporabo platforme 3DEXPERIENCE®. Podjetja si nenehno prizadevajo povečati produktivnost in kakovost, hkrati pa morajo ostati dovolj prilagodljiva, da se prilagajajo trenutnim spremembam na trgu. Dobavitelji, kot tudi udeleženci v postopku nabave, morajo zagotoviti pravočasno dobavo blaga, ne da bi tvegali vpliv na kakovost s skrajšanjem časa proizvodnje.

Avtomatizirani proces, umetna inteligenca in online komunikacija ustvarjajo digitalno okolje, ki je v celoti prilagojeno proizvodnemu procesu, katerega končni rezultat je visoko kakovosten izdelek, proizveden v najkrajšem možnem času z maksimalnimi prihranki. Da bi podjetja uspešno uveljavila svoje mesto na trgu, ter dobavitelji pravočasno dostavili blago, je potrebno slediti spremembam in predvideti smernice za nadaljnji razvoj. Na ta način je mogoče pravočasno prilagoditi proizvode za trg, medtem ko je konkurenca še vedno v procesu prepoznavanja novih tržnih priložnosti. Tako podjetja osvajajo nove trge in ohranjajo prednost pred konkurenco. Dobavitelji, ki želijo preživeti pa tudi tisti, ki želijo razširiti svoje poslovanje in odpreti nove trge, morajo izboljšati svoje procese z implementacijo programske opreme, ki je prilagojena določenim operacijam.

Prednosti sodobne industrije sta razvoj in izboljšanje obstoječih aplikacij ter programskih rešitev za načrtovanje in organizacijo proizvodnje. Platforma 3DEXPERIENCE omogoča proizvajalcem vseh sektorjev, da v celoti avtomatizirajo proizvodnjo na podlagi povpraševanja po surovinah, skrajšanju proizvodnih časov, zmanjšanju proizvodnih stroških in povečanju produktivnosti.

Z upoštevanjem zgornjih zahtev se doseže boljši nadzor nad procesi, poveča se kakovost izdelkov in fleksibilnost sistema. Z izpolnjevanjem postavljenih zahtev se tveganje za morebitne neuspehe bistveno zmanjša in lažje predvidi tržne priložnosti. Kot rezultat se stranka kot končni uporabnik izdelka odloči za uporabo tega izdelka za daljše časovno obdobje. Zadovoljstvo končnega uporabnika je eden najpomembnejših za širitev trga in predstavlja najboljšo vrsto oglaševanja.

Dobavitelji, ki izboljšujejo svoje procese in se prilagajajo tem zahtevam, dosegajo visoko raven produktivnosti, kakovost in zanesljivost izdelkov, bodo zagotovo razširili poslovanje. Zanesljivost dobaviteljev zagotavlja varnost in predstavlja steber za nadaljnji razvoj avtomobilske industrije kot celote.