Valeo uporablja MECODES

Valeo uporablja MECODES

Valeo, ki je začel delovati leta 1923 je danes eden izmed vodilnih svetovnih dobaviteljev v avtomobilski industriji, ki posluje v 30 državah po vsem svetu in ima kar 17 raziskovalnih in 35 razvojnih centrov

Za potrebe podjetja Valeo smo razvili IDF3+ prenos podatkov o prevodnih ter dielektričnih plasteh na tiskanih vezjih z ECAD programsko rešitvijo Cadence Allegro v MCAD CATIA programski rešitvi. Temelji na izboljšanem standardu IDF 3.0., ki se imenuje IDF3+, razvita pa je v CATIA 3DEXPERIENCE Dassault Systems-u. Izvajanje prenosa podatkov v CATIA V5 ter obdelava podatkov, vključno z bakrenimi povezavami, luknjami ter dielektričnimi spoji je bila zaupana CADCAM Skupini. 
mecodes

Tako je razvit IDF3+ Import dodatek za CATIA V5, ki je del MECODES programskega paketa. 
Prvotna različica tega dodatka je bila narejena na zahtevo Valea, ter se od takrat uporablja ter dograjuje po njihovih zahtevah. Uvoženi podatki omogočajo da se v CATIA-i kreirajo zelo detajlni virtualni prototipi tiskanega vezja. 

Ta prototip vključuje podatke o:

• Komponentah na tiskanem vezju z ustreznimi 3D modeli
• Geometrijskem opisu oblike tiskanega vezja
• Luknjami na tiskanem vezju – tako o luknjah ki gredo skozi tiskano vezje, kot tudi o luknjah ki gredo samo skozi posamezen sloj tiskanega vezja
• Geometrijskem opisu vseh bakrenih povezav na prevodnem sloju tiskanega vezja, skupaj z debelino samih povezav ter povezanostjo električnih omrežij
• Geometrijskim opisu vseh dielektričnih slojev tiskanega vezja
• Bakru ter z bakrom obloženih luknjah


To se rezultira v izjemno detajlnem modelu tiskanega vezja, ki se uporablja za toplotne ter mehanske simulacije trkov z ostalimi deli proizvoda, ki se še oblikujejo. Z takšnim načinom dela je mogoče doseči znatne prihranke pri razvoju proizvoda, hkrati pa povečuje njegovo zanesljivost.