Prilagajanje in uskladitev z novimi proizvodnimi modeli

Prilagajanje in uskladitev z novimi proizvodnimi modeli


Proizvodna podjetja iz letalske in vojaške industrije so vse bolj podvržena pritiskom s trga in pravnim predpisom. Prav tako se od njih zahteva, da izboljšajo dobičkonosnost v vse bolj kompleksni verigi dobaviteljev. Takšna podjetja potrebujejo rešitve, ki omogočajo celovito spremljanje komponent in procesov ter upravljanje ustvarjene vrednosti (ang. Earned Value Management - EVM).


Rešitev DELMIA Apriso Aerospace & Defense Industry pomaga reševati te kompleksne izzive, saj ponuja enotno rešitev za izboljšanje učinkovitosti in prilagodljivosti proizvodnje. Rešitev, poleg zgoraj navedenega, omogoča tudi izpolnjevanje zahtev z možnostjo hitrega odziva na spremembe, zmanjševanje stroškov ter povečevanje zadovoljstva kupcev in partnerjev.


Proizvodnja letala


Letala so kompleksni izdelki, kar pomeni, da njihovi proizvajalci delajo z velikim številom dokumentov in načrtov. Dizajn, zasnovan na modelu, vključuje vse procese in kosovnice v centralizirano PLM rešitev. Prav tako številni vodilni proizvajalci koristijo svoja obstoječa sredstva, da bi izkoristili prednosti najboljših tehnologij. Sinhronizacija podatkov, ki se nanašajo na procese. proizvode, kakovost in resurse, olajša pripravo navodil za proizvodnjo in delo zaposlenih v vseh proizvodnih obratih.

Poleg tega je treba zadovoljiti logistične zahteve, zasnovane na uspešnosti poslovanja (ang. Performace Based Logistics – PBL). Vsekakor je za vpogled prihodkov v okviru procesa upravljanja ustvarjene vrednosti (EVM), potrebna natančna ocena stroškov dela in materialov.


Rešitev DELMIA Apriso spodbuja operacije vodilnih svetovnih proizvajalcev v omenjenih panogah,  zato razvoj te rešitve temelji na dejanskih praktičnih izkušnjah. Z uporabo rešitev DELMIA Apriso istočasno izboljšamo učinkovitost, prilagodljivost, ohranimo visoko kakovost in zmanjšamo stroške.

Izzive naraščanja različnih zahtev in pričakovanj proizvodnega podjetja je mogoče premagati z ustrezno rešitvijo. Kontaktirajte nas in se dogovorite z našimi inženirji, da boste podrobneje preverili, kako izboljšati in optimizirati proizvodne procese.

Stopite v stik z nami za več informacij o programski rešitvi DELMIA Apriso