Vzvratni inženiring

Vzvratni inženiring

Inženirstvo je poklic, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, gradnjo in vzdrževanjem izdelkov, sistemov in struktur. Na višjem nivoju poznamo t.i. Forward Engineering oz. tradicionalni  in Reverse Engineering oz. vzvratni inženiring.

Pod tradicionalnim postopkom podrazumevamo prehod z abstrakcij na visoki ravni in logičnega dizajna na fizično implementacijo sistema. V nekaterih primerih je lahko fizični del brez kakršnihkoli tehničnih podrobnosti, kot so risbe, komponente ali brez tehničnih podatkov, kot so toplotne in električne lastnosti. Proces podvajanja obstoječe komponente, podsklopa ali izdelka brez pomoči risb, dokumentacij ali računalniškega modela imenujemo vzvratni inženiring.

Prijavite se na brezplačni webinar na temo vzvratnega inženiiringa


Vzvratni inženiring lahko obravnavamo kot postopek sistemske analize, s katerim lahko:

 • Identificirate komponente sistema in njihove medsebojne povezave;
 • Rekonstruirate in spremenite obstoječi sistem;
 • Ustvarite fizični pogled na ta sistem.

Vzvratni inženiring je zelo pogost na področjih, kot so programski inženiring, avtomobilska industrija, izdelki široke potrošnje, mikročipi, kemikalije, elektronika in mehansko oblikovanje.

V nekaterih primerih konstrukterji oblikujejo svoje ideje s pomočjo gline, mavca, lesa ali penaste gume, vendar je za izdelavo delov potreben CAD model. Če so izdelki organske narave, je lahko oblikovanje v CAD orodju zelo težko ali celo nemogoče. Žal ni mogoče zagotoviti, da bo CAD model blizu oblikovanemu modelu. Vzvratni inženiring tukaj ponuja rešitev, saj je fizični model vir informacij za CAD model. To se imenuje tudi »part-to-CAD« postopek.

Drugi razlog za vzvratni inženiring je optimizacija časa razvoja izdelka. Na izjemno konkurenčnem svetovnem trgu proizvajalci nenehno iščejo nove načine, kako skrajšati dobavni rok novih izdelkov. Hiter razvoj izdelkov se nanaša na razvite tehnologije in tehnike, ki proizvajalcem in konstrukterjem pomagajo skrajšati čas razvoja izdelka. Na primer, podjetja, ki se ukvarjajo z ulivanjem kalupov, morajo drastično zmanjšati postopek »tool and die«. Z vzvratnim inženiringom lahko tridimenzionalni izdelek ali model hitro zajamemo v digitalni obliki, ga ponovno modeliramo in izvozimo za hitro izdelavo prototipov, izdelkov ali hitro proizvodnjo.

Z vzvratnim inženiringom je mogoče obstoječi (fizični) izdelek hitro digitalizirati in nato po potrebi spremeniti. Na ta način bistveno pospešimo izdelavo prototipov ali pa neposredno izdelavo tega dela.


Razlogi za vzvratni inženiring dela ali izdelka:

 • Originalni proizvajalec je prenehal proizvajati izdelek;
 • Neustrezna dokumentacija prvotnega dizajna;
 • Originalni proizvajalec ne obstaja več, kupec pa ta izdelek nujno potrebuje;
 • Izvirna projektna dokumentacija se je izgubila ali nikoli ni obstajala;
 • Zaradi nekaterih slabih lastnosti je potrebno izdelek izboljšati;
 • Okrepiti dobre lastnosti izdelka na podlagi dolgotrajne uporabe izdelka;
 • Analiza dobrih in slabih lastnosti konkurenčnih izdelkov;
 • Raziskava novih načinov za izboljšanje zmogljivosti izdelka;
 • Boljše razumevanje konkurenčnega izdelka in razvoj boljšega od tega;
 • Izvirni CAD model ne zadostuje za spremembe ali trenutne proizvodne metode;
 • Prvotni dobavitelj ne more / ne želi zagotoviti dodatnih delov ali pa so predragi;
 • Posodobitev zastarelih materialov ali proizvodnih procesov s sodobnimi ali cenejšimi tehnologijami.

Vzvratni inženiring omogoča kopiranje obstoječega dela s preslikavo fizičnih dimenzij in lastnosti materiala. Pred poskusom vzvratnega inženiringa je treba opraviti analizo življenjskega ciklusa ter analizo stroškov in koristi (cost-benefit analiza). Vzvratni inženiring je stroškovno najbolj učinkovit, če predmeti, ki se obratno projektirajo, odražajo veliko naložbo ali pa se bodo reproducirali v velikih količinah, vendar se uporablja tudi za dele, ki so nujno potrebni in so ključnega pomena za sistem.  

Vzvratni inženiring mehanskih delov vključuje zbiranje tridimenzionalnih podatkov z uporabo laserskih skenerjev ali računalniške tomografije (CT). Vizualizacija geometrije dela z vidika površinskih točk je prvi korak pri ustvarjanju parametričnih površinskih zaplat (parametrične geometrije). Z uporabo programske opreme za vzvratni inženiring dobimo dobro mrežo tega dela. Nato se očiščena mreža izvozi v CAD za nadaljnjo analizo, izboljšanje ter za programiranje rezkalne poti v CAM programski opremi. Na koncu s pomočjo CAM tehnologije izdelamo fizični prototip.

Lahko rečemo, da se vzvratni inženiring začne z izdelkom ali z dizajnersko skico in deluje skozi postopek načrtovanja v nasprotni smeri, da se definira izdelek. S tem se razkrijejo informacije o oblikovalskih idejah, ki so uporabljene za izdelavo določenega izdelka.


CADCAM Lab je pooblaščeni izobraževalni partner podjetja Dassault Systemes, ki v okviru svojega Izobraževalnega centra pripravlja izobraževanja in webinarje. CADCAM Lab prav tako nudi tudi tehnično podporo, svetovanje in inženirske usluge na področju vzvraznega inženiringa. 


Da bi izvedeli več o vzvratnem inženiringu, se prijavite na brezplačni webinar, ki bo potekal v četrtek, 01.10.2020, s pričetkom ob 13:30

Webinar Reverse Engineering

Pričetek: 13:30

Predavatelj: Krešimir Prlić

Krešimir Prlić je inženir z več kot 20 let izkušnjami v avtomobilski industriji, ladjedelništvu in energetiki. Je strokovnjak za programsko opremo CATIA in pooblaščeni predavatelj za omenjeno programsko opremo. Zaradi veliko izkušenj z vzvratnim inženiringom z Dassaulty Systemes programskimi orodji bo strokovno predstavil temo webinarja.

O webinarju:

Tema webinarja bo Reverse Engineering oz. vzvratni inženiring, ki se pogosto uporablja na področjih, kot so programski inženiring, avtomobilska industrija, izdelki široke potrošnje, mikročipi, kemikalije, elektronika in mehansko oblikovanje. Pri webinarju se bomo osredotočili na pridobitev ustreznih površin iz skeniranega oblaka točk. 

Prijava: [CADCAM LAB webinar] - Kako najhitreje dobimo ustrezne površine iz skeniranega oblaka točk? (Reverse Engineering)