Valeo uporablja najboljše svetovne prakse

Valeo uporablja najboljše svetovne prakse

Vizija enega od največjih svetovnih dobaviteljev avto industrije je stalno povečevanje inovativnosti, operativnih poslov in logističnih storitev. Podjetje Valeo ima več deset skupin proizvodov ki se proizvajajo v več kot sto pogonih in projektirajo v 61-ih raziskovalno-razvojnih centrih za trg originalne opreme (ang. Original Equipment Market - OEM), trg originalnih rezervnih delov (ang. Original Equipment Spares - OES) in trg poprodajnih avto delov (ang. Independent Aftermarket - IAM).

Z DELMIA Apriso programsko rešitvijo za upravljanje proizvodnih operacij (ang. Manufacturing Operations Management, MOM) in logistično verigo je izboljšan proces proizvodnje, logistična veriga in veriga oskrbe.


Napredek kontinuiranih procesov in inovacij

Zaradi svojevrstnosti poslovanja, možnosti prilagajanja programske rešitve internim proizvodnim operacijam in integracija s ERP rešitvijo, kot „end-to-end" rešitev za upravljanje in modernizacijo proizvodnih operacij je bila izbrana programska rešitev DELMIA Apriso. Apriso rešitev je instalirana na 82 lokacijah da bi se sledilo stanje zalog, pretok materiala, pakiranje in etiketiranje v skladu s cilji podjetja. Apriso aplikacije delujejo s edinstveno baz podatkov in metodo upravljanja s poslovnimi procesi (ang. Business Process Management – BPM) da bi vsi udeleženci procesa imeli točne informacije v realnem času in hitro reagirali na spremembe razmer na trgu. Storitveno orientirana arhitektura (ang. Services Oriented Architecture - SOA) Apriso rešitve je omogočila enostavno integracijo s tretjimi poslovnimi programski rešitvami kot so ERP rešitve.


Platforma za globalno Lean Manufacturing metodo

Lean Manufacturing metoda za poboljšanje procesa ima pomembno vlogo v Valeo proizvodnih operacijah. Izdelki proizvedeni v različnih krajih sveta morajo biti identični, da bi se zagotovila svetovna integriteta imena. DELMIA Apriso rešitev za upravljanje z proizvodnimi procesi je omogočil Valeo-u da standardizira poslovne procese, operativne posle in logistiko na globalni ravni. Ko je lansiran novi proizvod se identificirajo in testirajo najboljše prakse, da bi se lahko uporabljale na vseh lokacijah in s tem se ustvari prilagodljiva platforma za Lean metodo kot tudi doseg interne harmonije. Ker imajo pri vsakodnevnem delu opravka z veliko količino podatkov si ne morejo dopustiti niti najmanjšo napako, odstopanje od zahtev kupca ali napak v logistiki.


Skoraj popolno

Rezultati implementacije Apriso rešitve so imeli neposreden vpliv na izboljšavo logistike kot tudi zmanjšanje napak v logistični verigi, kjer je reklamacija robe zmanjšana iz nekaj sto kosov na milijon (ang. Parts per Million – PPM) letno na samo 10 kosov na milijon. Še bolj je impresiven podatek da je 26 logističnih centrov stopnjo reklamacij zmanjšalo na nič, kar dokazuje brezhibno izvedbo.

Poleg tega je programska rešitev DELMIA Apriso omogočila je stalno uporabo POKA-YOKA metode za upravljanje s kvaliteto proizvoda.


Prednosti:  • Zmanjšanje napak v logistiki
  • Zmanjšanje stroškov prevoza
  • Zmanjšanje količino reklamirane robe
  • Optimizacija razporeda zalog
  • Sledenje stanju zalog u realnem času da bi se zmanjšale nepotrebne zaloge
Valeo generator proizvodno linijo