CAD / CAM / CAE / PLM / MES industrijske programske rešitve

CATIA
SIMULIA
DELMIA
ENOVIA

CATIA je vodilna programska rešitev za inženiring in oblikovanje izdelkov v industriji. Uspešno se uporablja v podjetjih vseh velikosti in v različnih industrijskih panogah.CATIA more product info & offer
SIMULIA uporabniku omogoča simulacije fizikalnih procesov in ovrednotenje realnega obnašanja izdelka, njegovo optimizacijo, oceno zmogljivosti in varnosti materiala izdelka.SIMULIA more product info & offer
DELMIA je programska rešitev za načrtovanje, programiranje in simulacijo proizvodnih procesov, delujoča na platformi 3DEXPERIENCE. Podjetjem pomaga do učinkovitejše proizvodnje.DELMIA more product info & offer

S programom ENOVIA lahko upravljate s podatki in procesi v podjetju, inovirate in planirate. Omogoča integracijo vseh oddelkov v podjetju, dobaviteljev in kupcev ter ostalih poslovnih partnerjev.   
                                              

ENOVIA more product info & offer

.

CATIA se uporablja za oblikovanje, simulacije, analize in proizvodnjo v različnih industrijah. Na voljo je v dveh različicah, na platformah V5 in 3DEXPERIENCE.


Več informacij o rešitvi
SIMULIA je celovita in izredno zmogljiva rešitev, s katero lahko izvajate visoko zahtevne simulacije. Vključuje vodilne in v industriji preverjene      programe, kot so Abaqus, fe-safeTosca, Isight,    Simpack, CST, XFlow in ostale.       

Več informacij o rešitvi
DELMIA nudi rešitve za izboljšanje virtualnega modeliranja in simulacij. Nove, posamezne izdelke je možno veliko hitreje vključiti v proizvodnjo, njihovo izdelavo pa optimizirati z Delmio.


Več informacij o rešitvi
ENOVIA odpira novo paleto možnosti za uspešno izvedbo transformacije izdelka. Zagotavlja varno in kontinuirano okolje pri iskanju, deljenju in pregledu podatkov.Več informacij o rešitvi