CATIA - FAQs

1. Kakšne so razlike med CATIA V5 in CATIA V5 PLM Express Edition 3?

CATIA V5 je osnovna verzija CATIE, brez PDM/PLM programskih modulov. Najpogostejša konfiguracija je MD2 in HD2.

MD2 je sestavljen iz naslednjih modulov:

HD2 je sestavljen iz naslednjih modulov:

Glede na MD2 ali HD2, CATIA V5 CAT3DX konfiguracija vsebuje še PDM / PLM module ENOVIA.

CATIA V5 CAT3DX konfiguracija je sestavljena iz naslednjih modulov:

Glede na CATIA V5 konfiguracije, CAT3DX vključuje naslednje dodatne funkcije:

CD1 - Instant Collaborative Design 1
KT1 - Product Knowledge Template 1
WS1 - Wireframe & Surface 1
CNV - ENOVIA V6 Collaborative Innovation
PCS - ENOVIA V6 Collaborative Sharing
ST1 - STEP Core Interface 1


2. Katere so najpogostejše CATIA V5 konfiguracije? 

Konfiguracije CATIA V5, za katere se uporabniki največkrat odločijo so:

Hybrid Design 2 (HD2)
Mechanical Design 1 in 2 (MD1, MD2)
Preparation Mold & Die Machinist 2 (RM2)
Styled Mechanical Design 1 in 2 (YM1, YM2)
Extended Mechanical Design 1 in 2 (XM1, XM2)

V kolikor potrebujete dodatne informacije o navedenih konfiguracijah, ali katerih drugih CATIA V5 modulih nas kontaktirajte.


3. Katere so najpogostejše CATIA V5 PLM Express CAT3DX konfiguracije? 

Poleg osnovne licence CATIA V5 PLM Express Edition 3 (CAT3DX), se uporabniki največkrat odločajo za naslednje dodatne module:

Mechanical Product Creation (MCE):

Fabricated Product Creation (FPE):

Knowledge Advisor (KAE):

Mechanical Shape Design (HDX):

4. Zakaj so MCE, FPE, KAE in HDX moduli, za katere se podjetja najpogosteje odločajo?

Veliko število podjetij je prepoznalo, da moduli MCE, FPE, KAE in HDX doprinesejo največ k enostavnosti vsakodnevni uporabi CATIE ter in prav ti moduli lahko pomagajo pri izzivih, s katerimi se inženirji srečujejo pri konstruiranju.
Modul MCE omogoča napredne funkcije znotraj Part Design in Assembly Design vmesnika, modul FPE služi za delo s ukrivljanjem pločevine (ang. sheetmetal) in z nepravilnostmi, modul KAE omogoča avtomatiziranje procesa s pomočjo inženirskega znanja, medtem ko modul HDX vsebuje napredne površine in je tudi eden od najpogostejše uporabljenih surface modelirnikov na svetu.


5. Kaj je PLC (ang. Primary License Charge), YLC (ang. Yearly License Charge)??

PLC je skrajšana oznaka za ceno programskega paketa (ang. software).

YLC je skrajšana oznaka za najem programskega paketa (ang. software).


6. Kaj je ALC (ang. Annual License Charge), zakaj je potrebno plačati vzdrževanje in kaj s tem pridobim?

ALC je skrajšana oznaka za letno vzdrževanje, ki se plača proizvajalcu programske rešitve, v katero je vključena brezplačna migracija na vse nove verzije znotraj kupljene licence na zahtevo uporabnika ter vse izboljšave in bug-fixi.

ALC s strani CADCAM Skupine pokriva naslednje:
- prvo instalacijo programa
- on-line tehnično pomoč s strani CADCAM LAB-a preko telefona ali e-maila, povezane z delovanjem programske opreme
- dostop do MyCADCAM portala in FTP strežnika za prenos CATIA programa, service-packov, hot-fix paketa in dokumentacije
- zamenjavo licence v primeru okvare računalnika


7. Kaj zajema tehnična pomoč?

Dodatna tehnična podpora s strani CADCAM Group vključuje odgovore na vsa vprašanja, ki so vezana na delo in izboljšanje učinkovitosti dela s programsko opremo v portfelju CADCAM Group.

V sklopu storitve dodatne tehnične podpore uporabnikom nudimo sledeče:

 • Education
 • Workshop
 • Web education
 • Engineering - 3D modeling
 • FEM linear, Kinematics
 • FEM non linear, Composites
 • Tech support 
 • Consulting
 • IT support
 • Programing
 • Urgent support - within 4 hours
 • Implementation
 • Corporate education

8. Kako preverim možnosti izboljšav obstoječih konfiguracij, izkoristim možne popuste in zahtevam ponudbo?

Možnost izboljšav obstoječih konfiguracij, možne popuste ter ponudbo lahko preverite pri account managerju, ki je zadolžen va Vaše podjetje preko telefona: +386 1 42 67 333 ali preko e-maila: info.si@cadcam-group.eu


9. Potrebujem pomoč pri instalaciji in koriščenju programske rešitve. Koga kontaktirati za tehnična vprašanja?

Država Ime in priimek Področje Kontaktni telefon
E-mail

Slovenija Dejan Dvornik CATIA tehnična pomoč +386 1 4267 333 info.si@cadcam-group.eu 

Slovenija Jaša Sketelj Aplikativni inženir +386 1 4267 333
info.si@cadcam-group.eu 

Slovenija Marko Vrh CAE Ekspert +386 1 4267 333
info.si@cadcam-group.eu